24 kwietnia 2017 roku w Politechnice Śląskiej na Wydziale Transportu odbyło się forum dyskusyjne poświęcone edukacji w polskim przemyśle kolejowym. Spotkanie zorganizowała Katedra Transportu Kolejowego oraz Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów przedstawicieli szkolnictwa oraz przemysłu kolejowego. Dyskusja dotyczyła sposobów współpracy szkół wyższych z branżą kolejową. Uczestnicy forum zaproponowali konkretne rozwiązania, które mają wpływ na poprawę współpracy i podwyższenie jakości kształcenia.

W panelu dyskusyjnym m.in. wzięli udział przedstawiciele organizacji takich jak: Alstom Konstal S.A., Knorr-Bremse, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Instytut Kolejnictwa, Urząd Transportu Kolejowego, Fundacja Grupy PKP, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu.

Obrady forum poprzedziło wystąpienie studenta - Mateusza Łupierza, którego praca pt.: „Który EZT jest twoim zdaniem najlepszy?” zwyciężyła w II edycji konkursu, ogłoszonego przez organizatorów forum. Drugie miejsce zajął zespół w składzie: Bartłomiej Łoński i Maciej Zając, natomiast trzecie Marek Cofałka.

Ważnym aspektem forum było uczestnictwo w obradach studentów Politechniki, podczas którego mogli dowiedzieć się więcej o programie stypendialnym realizowanym przez Fundację Grupy PKP, kryteriach przyjęcia do pracy w branży, a także o pożądanych kwalifikacjach w przemyśle kolejowym.

Na koniec zaproponowano powołanie komisji, składającej się z uczestników forum, której zadaniem będzie współpraca na linii student – uczelnia – przemysł oraz wypracowanie nowatorskich rozwiązań, niezbędnych w zdobywaniu doświadczenia zawodowego.