Dzisiaj, 15 maja br. Katarzyna Kucharek – Prezes Fundacji Grupy PKP i dr Jakub Majewski – Prezes Fundacji Pro Kolej podpisali Porozumienie o Współpracy na rzecz wspierania transportu kolejowego.

Głównymi założeniami wspólnych działań jest promocja transportu szynowego, bezpieczeństwa na kolei, innowacyjności, rozwoju gospodarczego oraz rozwoju nauki i techniki. Współpraca będzie obejmować wymianę wiedzy i informacji, a także wzajemne wsparcie w organizacji wydarzeń 
i projektów związanych z kolejnictwem.

Pierwszym wspólnym projektem jest współorganizacja cyklu kilkunastu seminariów: Bezpieczeństwo w transporcie szynowym Polski 2017. Już w następnym roku szkolnym ruszą kolejne działania edukacyjne adresowane m.in. do dzieci kolejarzy. Dzięki zainaugurowaniu współpracy zasięg realizowanych projektów rozszerzy się o spółki również spoza Grupy PKP.