Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału 18 maja w seminarium poświęconym bezpieczeństwu na przejazdach kolejowo-drogowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Jest to już szóste seminarium realizowane w ramach programu „Bezpieczeństwo w Transporcie Szynowym Polski” orgaznizowane przez Katedrę Transportu Szynowego ww. uczelni we współpracy z Fundacją Grupy PKP i Pro Kolej.

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 prezentacją zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym przy ul. Harcerskiej 16 w Dąbrowie Górniczej. Następnie po przewiezieniu gości do Sali Audytorium Maximum uczelni w dalszej części programu przedstawione będą referaty plenarne oraz dyskusje w zespołach roboczych.

Tematami poruszanymi na spotkaniu będą:

 • statystyka zdarzeń kolejowych na przejazdach kolejowo-drogowych;
 • bezpieczne projektowanie przejazdów kolejowo-drogowych;
 • bezpieczne użytkowanie i utrzymanie przejazdów kolejowo-drogowych;
 • promocja kultury bezpieczeństwa na przejazdach;
 • innowacyjne rozwiązania systemów zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych;
 • funkcjonowanie Komisji Kolejowych w nowych warunkach organizacyjno-prawnych;
 • współpraca służb, urzędów, podmiotów i organizacji związanych ze zdarzeniami kolejowymi.

Wykłady poprowadzą:

 1. Katarzyna Kucharek – Prezes Fundacji Grupy PKP (Przegląd wybranych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych na świecie);
 2. Włodzimierz Kiełczyński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zmiany prawne, organizacyjne i techniczne, niezbędne w celu utrzymania akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych);
 3. Marcin Kruszyński – Zastępca Dyrektora Biura Komunikacji i Promocji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Kampania społeczna Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!” – jak skutecznie dotrzeć do młodych ludzi);
 4. Prezentacja firmy Neurosoft Sp. z o.o. oraz Bosch Sp. z o.o. (Bezpieczny i inteligentny przejazd kolejowy w technologii IoT).

Rejestracji na seminarium można dokonać za pośrednictwem strony: www.wsb.edu.pl/bezpieczenstwo-w-transporcie-szynowym-polski-2017-konferencje-warsztaty-szkolenia,new,TSz,3658.html,10853