Fundacja Grupy PKP oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych również poprzez aktywność na 9. edycji konferencji ILCAD w Montrealu w Kanadzie, odbywającej się w dniach 2-3 czerwca br.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (ang. International Level Crossing Awareness Day - ILCAD) to odbywająca się corocznie międzynarodowa konferencja, która przyciąga przedstawicieli przemysłu kolejowego, władze drogowe, naukowców i wielu innych z całego świata, którzy pracują w celu podniesienia świadomości na temat zagrożeń okolicznych skrzyżowań jednopoziomowych. To wprowadza roczną kampanię na rzecz bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych na całym świecie.

Polska reprezentacja przygotowała temat:

Jak dotrzeć do młodych ludzi w kontekście bezpiecznych zachowań na przejazdach kolejowo-drogowych? Podsumowanie XII edycji kampanii „Bezpieczny przejazd… ”

Celem prezentacji jest  przedstawienie polskich działań  polegających na promocji postaw społecznie pożądanych, podnoszenie świadomość zagrożeń wynikających z niewłaściwych zachowań podczas poruszania się po terenach kolejowych. Kampania „Bezpieczny przejazd…” dąży do zmniejszenia liczby wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach kolejowych w Polsce, dlatego ważne jest, aby idea kampanii docierała do wszystkich grup docelowych i całego przekroju społeczeństwa. Badania wykazały, że akcja ma najmniejszą rozpoznawalność wśród młodych ludzi. W dobie technologii mobilnych Internet i Social Media wydają się najlepszym kanałem dotarcia właśnie do tej grupy docelowej i dlatego w tym kierunku.

Więcej informacji o konferencji ILCAD na stronie:
www.ilcad.org