Na tradycyjny spacer „Alejkami Starych Powązek” – 14 czerwca 2017 r. – zaprasza Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Zbiórka przy bramie św. Honoraty o godz. 10.00. Spotkanie przy grobach Leona Miaskowskiego i Stanisława Wysockiego potrwa ok. ½ godziny, cały spacer ok. 2 ½ godziny.

W bieżącym roku szlak wędrówki wytyczą mogiły maszynistów, konstruktorów, uczonych, tych wszystkich, którzy wnieśli wkład w rozwój trakcji, służyli na parowozach. Pierwszym z nich był Leon Miaskowski, który 14 czerwca 1845 r. poprowadził jeden z dwu pociągów „otwarciowych” Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej – rozpoczynającej tego dnia swoją już ponad 170-letnią historię. 

Poza grobami Leona Miaskowskiego i Stanisława Wysockiego planowane jest odwiedzenie następujących grobów:

- Tomasza hr. Łubieńskiego 1784-1870: dyrektor budowy DŻWW 1840-1841

- Teodora Urbańskiego 1792-1850: autor koncepcji przebiegu trasy DŻWW

- Dominika Burego 1834-1890: naczelnik Wydziału Trakcji i Wagonów Drogi Żelaznej Iwangrodzko-Dąbrowskiej

- Wł. St. Reymonta 1867-1925: pomocnik dozorcy plantowego (toromistrz) DŻWW

- Eugeniusza Niemiryczss 1852-1912: naczelnik depo w Piotrkowie

- Edward sTayberta ok. 1886-1910: rachmistrz w Wydziale Mechanicznym DŻWW

- Jana Czapierzyńskiego ok. 1832-1870: maszynista parowozu II klasy DŻWW

- Aleksandra Wasiutyńskiego 1859-1944: autor projektu przebudowy WWK

- Stanisława Michalskiego 1865-1949: inżynier w Wydziale Mechanicznym DŻWW

- Alberta Czeczotta 1873-1955: twórca polskiej szkoły badania parowozów

- Kazimierz Zembrzuskiego 1905-1981: projektant parowozów serii Pt31 i Pm36

- Jana Ildefonsa Starożyka 1845-1902: urzędnik DŻWW, literat

- Henryka Jana Zielezińskiego 1860-1932: naczelnik parowozowni Łódź Kaliska

- Stanisława Kruszewskiego 1872-1944: naczelnik Wydziału Mechanicznego DŻWW

- Antoniego Xiężopolskiego 1861-1951: wybitny konstruktor taboru kolejowego

- Romualda Wetcela 1891-1965: pionier motoryzacji Warszawskich Kolei Dojazdowych 

- Habdanka Wacława Stpiczyńskiego 1879-1953: maszynista parowozu DŻWW (depo Skierniewice)

- Stanisława Plewako 1905-1993: zasłużony dla elektryfikacji PKP

- Ignacgo Wierzbickiego ok. 1851-1893: maszynista parowozu Drogi Żelaznej     Nadwiślańskiej

- Michała Piechowskiego 1861-1936: naczelnik depo w Sosnowcu

- Konstantegi Dworzyńskiego ok. 1821-1899: zawiadowca Warsztatów Głównych DŻWW     w Warszawie

- Adama Umilanowskiego ok. 1832-1883: maszynista parowozu II klasy DŻWW

- Piusa Altdorfera 1841-1904: naczelnik Wydziału Mechanicznego DŻWW

- Ludwika Wojno 1846-1903: tłumacz podręcznika „Szkoła maszynisty”

- Henryka Marconiego 1792-1863: projektant dworca DŻWW w Warszawie

Fundacja Grupy PKP  wsparła restaurację zabytkowego nagrobka pracownika Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, literata Jana Ildefonsa Starożyka.