Fundacja Grupy PKP stała się od wczoraj tj. od 3 lipca br. sygnatariuszem Deklaracji i tym samym zadeklarowała rozwój kultury bezpieczeństwa.

Na uroczystości m.in. pojawili się: Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, przedsiębiorcy z branży kolejowej, reprezentanci jednostek naukowych oraz stowarzyszeń. Oznacza to, że rozwój kultury bezpieczeństwa w obszarze transportu kolejowego zadeklarowało już 163 przedstawicieli rynku kolejowego, w tym przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, przewoźników, zarządców i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury, jednostki certyfikujące, jednostki naukowe i badawcze, producentów taboru oraz urządzeń kolejowych, stowarzyszenia, a także media.

Poprawa bezpieczeństwa transportu kolejowego jest jednym z podstawowych celów działalności Fundacji Grupy PKP. Stale rosnące zainteresowanie tą tematyką jest pozytywnym sygnałem. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego musi być priorytetem dla wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej i powinno być wspierane przez działania całego środowiska. Uczestnictwo w tworzeniu bezpiecznej kolei, propagowanie dobrych praktyk, wzbudzanie zaufania społecznego – to tylko niektóre z korzyści płynących z udziału w tej inicjatywnie. - Cieszę się z tak dużego zainteresowania projektem kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Mam również nadzieję, że grono sygnatariuszy Deklaracji będzie się stale poszerzać, co pozwoli na rozpowszechnienie na cały system transportu kolejowego zasad i wartości, które tej inicjatywnie przyświecają – podkreśla Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Inicjatywa UTK skierowana jest nie tylko do przedstawicieli firm kolejowych, ale także przedsiębiorstw działających poza tym sektorem, uczelni, szkół i instytucji. - Transport kolejowy i lotniczy przenikają się w kwestiach bezpieczeństwa – powiedział Michał Witkowski, wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. - Gratuluję Panu Prezesowi UTK tej inicjatywy oraz liczę na wymianę informacji i doświadczeń - dodał. Wśród podpisujących dziś deklarację znalazł się także przedstawiciel policji reprezentujący Komendanta Głównego Policji. - Kultura bezpieczeństwa służy zwiększeniu zaufania między instytucjami – mówił inspektor Dariusz Minkiewicz, Dyrektor Biura Prewencji PolicjiZapewnienie bezpieczeństwa dzieci to bilet na przyszłość, ale należy również pamiętać o osobach starszych, które są uczestnikami ruchu – o potrzebie edukacji bezpieczeństwa przypominał insp. Minkiewicz. Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Ekonomicznego w Radomiu prof. Zbigniew Łukasik wyraził nadzieję, że kwestie bezpieczeństwa będą nadążać za rozwojem kolei.

Projekt Deklaracji został ogłoszony 17 marca 2016 r., a jego głównym założeniem jest wdrożenie zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przedsiębiorców działających w branży kolejowej do poprawy bezpieczeństwa polskiego transportu kolejowego jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku dla zrównoważonego rozwoju branży kolejowej.

Celem osiągnięcia trwałych efektów pracy nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego, a wraz z tym zapewnienia odpowiedniego poziomu prewencji wypadkowej, są przede wszystkim działania przedsiębiorców. Obok poprawy techniki i organizacji pracy polegają one na kształtowaniu świadomości pracowników.