Fundacja Grupy PKP po raz kolejny będzie współpracować przy realizacji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. - Projekt wpisuje się w jeden z celów działania naszej fundacji, tj. poprawy bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w szczególności na dworcach, peronach, terenach przydworcowych oraz terenach przejazdów i przejść kolejowych. Jesteśmy dumni, że możemy włączyć się w realizację tak ważnej inicjatywy – mówiła Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP.

Kampania „Bezpieczny przejazd…” jest realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od 2005 roku. Jej celem to promowanie wiedzy o bezpiecznym zachowaniu na przejazdach i terenach kolejowych. Każdego roku na przejazdach dochodzi do 200-250 kolizji i wypadków, w wyniku których ginie kilkadziesiąt osób. W miejscach niedozwolonych ma miejsce około 300 wypadków rocznie, w których śmierć ponosi średnio ponad 200 osób.

Pod tą nazwą kampania jest realizowana od 2015 roku, kiedy to przeszła zmianę hasła i sposobu przekazu. Niezmienny pozostał cel, czyli minimalizacja liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu. Kampania była wielokrotnie nagradzana, m. in. nagroda główną na kongresie PR w Rzeszowie w 2008 roku, nagrodą MediaKreator oraz wyróżnieniem za działania zwiększające bezpieczeństwo na drogach w ramach Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.