W środę 5 grudnia uczciliśmy 93. rocznicę śmierci Władysława Stanisława Reymonta – pisarza, noblisty, człowieka związanego z koleją. Było to już ostatnie, w tym roku, spotkanie z cyklu spotkań przybliżających sylwetki wybitnych kolejarzy. Projekt powstał dla uczczenia  100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

Fot. Marek Moczulski

Jak co roku, 5 grudnia, przy grobie Władysława Stanisława Reymonta na Starych Powązkach w Warszawie, spotkali się wszyscy, którym pisarz jest bliski. Obecne były reprezentacje z Lipiec Reymontowskich, szkół z całej Polski noszących imię Reymonta oraz kolejarzy, w imieniu których przybyli, m.in.: Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Jacek Prętki z Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, a także Marek Moczulski z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy ruszono szlakiem grobów ludzi związanych z Reymontem – światełka zapalono na grobach, m.in. matki pisarza, Władysława Hańczy (słynnego odtwórcy roli Macieja Boryny) a, z inicjatywy Marka Moczulskiego, spacer zakończono przy grobie Stanisława Wysockiego, projektanta Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, na której Władysław Stanisław Reymont przepracował trzy lata (choć z przerwami).

Fot. Marek Moczulski

Na zdj. od lewej: Jacek Prętki, Zdzisław Kobus, Sylwester Szychowski, Marlena Golińska (Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”), Katarzyna Kucharek (Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP) oraz mieszkańcy Lipiec Reymontowskich.

Dla upamiętnienia wybitnego pisarza i, nieco mniej wybitnego, kolejarza Władysława Stanisława Reymonta, Joanna Trybuchowska, z Fundacji Grupy PKP, przygotowała także spotkanie, które poprowadzili Maria Balicka wraz z Markiem Moczulskim. Przypomnieli oni warszawskie adresy Reymonta, m. in. Bazylikę Archikatedralną św. Jana Chrzciciela, w której ławach pisał swoje pierwsze teksty do „Kuriera Warszawskiego” i gdzie w roku 1925 odbył się jego uroczysty pogrzeb; kamienice, w których wynajmował mieszkania oraz kamienicę przy ul. Górnośląskiej 16, którą wybudował dla siebie i swojej rodziny,  a w której, tuż po zamieszkaniu, zmarł.

Fot. Joanna Trybuchowska
Na zdj. Maria Balicka i Marek Moczulski.

W ramach tegorocznego cyklu spotkań, wpisujących się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, kolejarze uczcili 150. rocznicę urodzin Józefa Tymoteusza Nowkuńskiego (projektanta i budowniczego magistrali węglowej Śląsk – Gdynia, czyli największej inwestycji komunikacyjnej II RP) oraz 150. rocznicę śmierci Stanisława Wysockiego (projektanta i budowniczego Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, pierwszej linii kolejowej na terenie Królestwa Polskiego).

*Maria Balicka, mgr filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, honorowy obywatel miasta Kobyłka, emerytowana nauczycielka Technikum Kolejowego im. inż. Stanisława Wysockiego w Warszawie, współautorka książek „Cmentarz parafii Świętej Trójcy w Kobyłce” wyd. Paprotnia 2003, „Jak to ze szkołą nie tylko w Kobyłce było” Kobyłka 2005, „Władysław Stanisław Reymont – pomocnik dozorcy plantowego, laureat literackiego Nobla” Warszawa 2005, „Kobyłka, migawki pamięci” Kobyłka 2006, autorka publikacji historycznych w prasie lokalnej i kolejowej, w tym wielu poświęconych dziejom Kobyłki, pomysłodawczyni i współorganizatorka spotkań patriotycznych i kulturalnych, rodowita mieszkanka Kobyłki, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Miasta Kobyłka, siostra Marka Moczulskiego.

*Marek Moczulski, członek i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, współautor książki „Stanisław Wysocki - pionier kolejnictwa polskiego” (2013).

Fundacja Grupy PKP