3 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Kapitalni Społecznie – wolontariat pracowniczy źródłem kapitału społecznego organizacji przyszłości, która wygrywa!”. W spotkaniu wzięła udział Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.

Tematy poruszane w trakcie spotkania skupiały się, przed wszystkim, na przekazaniu wiedzy o wolontariacie pracowniczym w perspektywie rozwijania kapitału społecznego.

W panelu dyskusyjnym „Kapitał społeczny w służbie zrównoważonego rozwoju - rekomendacje. Rola i obszary wpływu wolontariatu pracowniczego w organizacji i otoczeniu”, z udziałem pracodawców, zabrała głos Katarzyna Kucharek (Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP), a także Ewa Mikos (Menedżer ds. Rozwoju Rynkowego w Siemensie, wolontariuszka na rzecz edukacji), Paulina Koszewska (Menedżer ds. CSR, PWC), Agnieszka Krajnik (Menedżer ds. CSR, Provident), Wioletta Cichla (Menedżer ds. CSR, Sitech) i Katarzyna Snarska (Menadżer zespołu ds. dostępu do rynku, Pfizer).

- To było bardzo owocne i inspirując spotkanie, podczas którego można było poznać wiele ciekawych perspektyw rozwoju w obszarze wolontariatu oraz – co ważne – wymienić się z innymi uczestnikami swoimi pomysłami – podkreśliła Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP.     

Debatę rozpoczęła Prezes Forum Odpowiedzialnego Biznesu Dominika Bettman (CEO Siemensa). Mówiąc o znaczeniu i roli biznesu zrównoważonego rozwoju w każdej firmie chcącej utrzymać rolę lidera i atrakcyjnego i dojrzałego społecznie pracodawcy.

W trakcie panelu „Wolontariat pracowniczy i kultura relacji i współpracy w biznesie, który chce wygrywać”  Wiesława Czarnecka-Stańczak (Dyrektor Działu HR w Siemensie) wskazała na wartość  aktywności społecznych w życiu organizacji, rozwijania kompetencji miękkich, konkurencyjnych na rynku pracy zagarnianym coraz to bardziej przez sztuczną inteligencję i robotyzację.

Na temat „Pewna historia i kluczowe założenia wolontariatu pracowniczego w dobie nowej filozofii pracy na przykładzie Siemensa” swoje referaty wygłosiły: Izabela Dyakowska (Prezes Fundacji Instytut Wolontariatu Pracowniczego, Koordynator programu wolontariatu pracowniczego w Siemensie) oraz Zuzanna Laskowska-Wilk (Kierownik projektów komunikacyjnych Działu Komunikacji Korporacyjnej i Marketingowej w Siemensie, wolontariuszka).

Prof. Aldona Glińska-Neweś (Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) wygłosiła wykład o „Kapitale społecznym a budowaniu przewagi firmy poprzez realizację celów zrównoważonego rozwoju”.

W kolejnym panelu pt. „Kapitał społeczny w służbie zrównoważonego rozwoju - rekomendacje. Rola i obszary wpływu wolontariatu pracowniczego w organizacji i otoczeniu”, można było wysłuchać takich prelegentów jak: Agnieszka Świerkot (Specjalista ds. zarządzania jakością i zarządzania bezpieczeństwem informacji w Siemensie, wolontariuszka na rzecz edukacji), Iwona Waszczykowska (Kierownik EHS [Środowisko Zdrowie Bezpieczeństwo] w Siemensie, wolontariuszka na rzecz dzieci wykluczonych społecznie), Jolanta Kula (Specjalista ds. finansowych w Siemens Mobility, wolontariuszka kreatywnie włączająca osoby z niepełnosprawnościami do życia), Magdalena Sadowska – Pożycka (Menedżer zarządzania projektami w Siemensie, wolontariuszka pracująca metodą Design Thinking w społecznościach), Jacek Fink-Finowicki (Inżynier projektu w Siemens Mobility, wolontariusz aktywny na rzecz zabytków kolejnictwa) i Martyna Blinstrub (Specjalista ds. jakości w Siemensie, wolontariuszka w projektach ekologicznych).

Celem tych dyskusji było zdefiniowanie obszarów wpływu wolontariatu pracowniczego oraz rekomendacji dla innych organizacji, by potencjał wolontariatu pracowniczego uwalniał kapitał ludzki, zarówno z perspektywy pracownika jak i pracodawcy.

Podsumowanie paneli dyskusyjnych poprowadziły prof. Aldona Glińska-Neweś i Anna Mizerska (Menedżer ds. Komunikacji korporacyjnej w Siemensie).

Całość zakończyła debata pt. „Rekomendacje dla organizacji przyszłości, czyli jakiej?”, w której uczestniczyły Wiesława Czarnecka-Stańczak, Karolina Radzikowska (Menedżer HR w PWC), Dorota Borkowska (Ekspert CSR w PGE), prof. Aldona Glińska-Neweś, Artur Nowak-Gocławski (Prezes ANG Spółdzielnia, Prezes Fundacji Będę Kim Zechcę) oraz Izabela Dyakowska.

Konferencja została zorganizowana przez firmę Siemens w partnerstwie z Fundacją Instytutu Wolontariatu Pracowniczego oraz z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu.

Moderatorem konferencji Kapitalni Społecznie była Anna Mizerska.

Więcej informacji na stronach:

https://kapitalnispolecznie.pl/

http://wolontariatpracowniczy.pl/

Fundacja Grupy PKP