14 grudnia w Warszawie odbyły się uroczystości związane z 55-leciem Kolejarskiej Służby Krwi, zorganizowane przez Zarząd Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. W obchodach  uczestniczyła Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek, która jako jedyna otrzymała dwa pamiątkowe dyplomy, medale i podziękowania.

Uroczystości 55-lecia Kolejarskiej Służby Krwi miały miejsce w siedzibie budynku Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przy ul. Targowej. W tym wyjątkowym spotkaniu wzięła udział Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyny Kucharek, gdzie z rąk Prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża, Stanisława Kracika oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Kolejarskich Klubów HDK PCK, Łukasza Derylaka, przyjęła osobiście medal 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Katarzyna Kucharek koordynowała wspólnie z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi SA i Związkiem Pracodawców Kolejowych akcję zbiórki krwi od 2012 roku. Pierwszego roku kolejarze oddali prawie 350 litrów krwi. Akcja prowadzona była w stacjach krwiodawstwa oraz w autobusie do poboru krwi, który na terenie całej Polski prowadził  zbiórkę  krwi w zakładach pracy spółek Grupy PKP oraz w pobliżu dworców.  

 Następnie pani Prezes wręczono dyplom i medal dla Fundacji Grupy PKP za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym Ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

- Jestem niezmiernie zaszczycona i wdzięczna, że mogłam odebrać tak wspaniałe dyplomy oraz medale. Dziękuję serdecznie zarówno w swoim imieniu, jak i wszystkich pracowników Fundacji Grupy PKP, a także tych osób, które wspomagały działania Fundacji na rzecz Honorowego KrwiodawstwaKatarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP.

We wrześniu tego roku zakończono drugą edycję akcji Kolej na Ciebie – „Uratuj życie!”. Organizatorem tegorocznej akcji ponownie została Fundacja Grupy PKP. Podobnie jak w ubiegłym roku, w wydarzenie zaangażowały się spółki Grupy PKP, a także Narodowe Centrum Krwi, Niezależne Zrzeszenie Studentów, spółki PKS Polonus i Krajowa Rada Kolejarskich Klubów HDK PCK. Patronat nad akcją objęło Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Zdrowia. W ramach tegorocznych zbiórek udało się zebrać niemal 93 litry krwi!

  

          

 

Fundacja Grupy PKP