Drodzy Kolejarze, Przyjaciele i Miłośnicy kolei. Pomóżcie nam, abyśmy mogli wspierać potrzebujących.

W 2017 r. Fundacja Grupy PKP uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego, a także została wpisana na listę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako organizacja uprawniona do otrzymywania 1%. Dlatego zwracam się do Państwa oraz serdecznie proszę o wsparcie i pamięć o nas w momencie podejmowania decyzji o przekazaniu 1 % podatku.

Fundacja Grupy PKP powstała w 2013 r., przyjmując za cel prowadzenie działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Jej priorytetową misją jest efektywne rozwiązywanie problemów społecznych, edukacja dzieci i młodzieży czy przeciwdziałanie marginalizacji różnych grup społecznych.

Oprócz tego zależy nam na pogłębianiu wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowaniu nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochronie dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieraniu środowisk związanych z koleją.

W ciągu swojej 5-letniej działalności Fundacja wspomogła tysiące osób i instytucji. Poza dobroczynnymi inicjatywami Fundacja tworzy liczne przedsięwzięcia skierowane do różnych grup społecznych. W 2018 r. zrealizowaliśmy wiele szczytnych akcji, choćby takich jak „Kolej na Ciebie – uratuj życie!”, „Widzialni pełnosprawni w pracy”, „Beni uczy bezpieczeństwa”, cykl spotkań związanych ze świętowaniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, „Polskie dworce bez tajemnic”, „Dworzec Roku 2018” czy ,,Woda dla spragnionych czworonogów”. Ogólnopolski zasięg projektów Fundacji pozwala dotrzeć do wielu odbiorców, powodując, iż działania przekładają się na autentyczne wyniki.

Beneficjentami wsparcia udzielanego przez Fundację Grupy PKP są w dużej mierze kolejarze, zarówno ci aktywnie działający, jak i emerytowani, ale także osoby spoza branży, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Z roku na rok poszerzamy zakres naszej działalności, chcemy pomagać coraz większej liczbie osób oraz wspierać darowiznami jeszcze więcej beneficjentów, ale do tego potrzebujemy Państwa pomocy. Liczy się dla nas każda ofiarowana kwota, która ułatwi codzienną aktywność Fundacji. Proszę pamiętać o nas podczas przekazywania 1%. Jestem przekonana, że dzięki Państwa życzliwości Fundacja wspomoże wiele potrzebujących osób. Będę zaszczycona jeśli zdecydujecie się Państwo zaufać Fundacji Grupy PKP i dołożyć cegiełkę do naszej wspólnej działalności.    

Można przekazać 1% Fundacji Grupy PKP, nr KRS 0000499069

Dziękuję serdecznie za Państwa dobre serce i wsparcie,

Katarzyna Kucharek

Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP