Rozpoczęta w ubiegłym roku IV edycja konkursu historycznego Patria Nostra nabiera tempa. Wciąż można się rejestrować, zgłaszać swoje prace i głosować w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim. Pierwsza gala finałowa odbędzie się w Warszawie 25 marca 2019 r.

Konkurs Patria Nostra jest adresowany do młodzieży szkolnej klas VII i VIII szkół podstawowych oraz do uczniów szkół ponadpodstawowych. IV edycja konkursu obejmuje województwa: małopolskie,  mazowieckie i wielkopolskie, a także polskie szkoły z Europy zachodniej, USA i Europy wschodniej;  Białorusi, Litwy, Ukrainy i Kazachstanu. W konkursie biorą udział 3-osobowe zespoły pod opieką  nauczyciela historii lub informatyki. Przewidywana łączna liczba uczestników w trzech konkursach  regionalnych wynosi około 1100 osób.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży szkolnej, kształtowanie postaw patriotycznych i aktywności obywatelskiej. Co więcej, formuła konkursu sprzyja rozwojowi umiejętności animacji komputerowej i montażu filmowego, a także pozwala uczniom na zdobycie  wiedzy o zagadnieniach często pomijanych w obowiązkowych programach szkolnych. Formuła prac  konkursowych pozwala także na wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji historycznej oraz utrwalaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

Organizator, czyli Fundacja Konkursu historycznego Patria Nostra, przydziela tematy według kolejności zgłoszeń, na podstawie listy ułożonej w porządku  chronologicznym. Tematy przewodnie IV edycji konkursu są związane z budową niepodległego państwa polskiego po 1918 r., jednakże w ramach konkursu wykonane zostaną prace dotyczące wszystkich okresów historii naszego kraju.

Praca konkursowa polega na wykonaniu trzydziestosekundowej animacji komputerowej lub czterdziesto pięciosekundowego filmu dotyczącego najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce      w okresie konkretnego tygodnia, czyli jednego z 52 tygodni roku.

Rejestracja uczestników odbywa się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej konkursu: www.konkurs-patrianostra.pl. Głosowanie z udziałem uczestników odbywa się według systemu podobnego do tego znanego z konkursów Eurowizji — uczestnicy rozdysponowują od 1 do 5 punktów pomiędzy 5 wybranych prac. System głosowania uniemożliwia naturalnie glosowanie na własną pracę.

Ważnym elementem tego projektu są wycieczki edukacyjne dla uczestników konkursu. W ramach IV edycji konkursów Patria Nostra planowana jest realizacja wycieczek dla ok. 200 uczniów i nauczycieli. W programie wycieczek jest kilkudniowy pobyt w Polsce oraz udział w Galach Finałowych konkursów w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Prace konkursowe będą emitowane w 2019 r. na telebimach reklamowych znajdujących się w miejscach publicznych.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. W poprzednich edycjach nagrodą główną dla zwycięskich drużyn były wycieczki do Brukseli. Tegoroczna edycja konkursu historycznego Patria Nostra otrzymała dofinansowanie z Fundacji Grupy PKP.

Harmonogram:

rejestracja uczestników:

 • do 1 marca 2019 (Mazowsze)
 • do 18 marca 2019 (Małopolska)
 • do 31 marca 2019 (Wielkopolska)

nadsyłanie prac:

 • do 7 marca 2019 (Mazowsze)  
 • do 18 marca 2019 (Małopolska)  
 • do 30 kwietnia 2019 (Wielkopolska)

głosowanie:

 • 9-14 marca 2019 (Mazowsze)                   
 • 25-31 marca 2019 (Małopolska)  
 • 2-8 maja 2019 (Wielkopolska)

gale finałowe:   

 • 25 marca 2019 – Warszawa
 • 16 kwietnia 2019 – Kraków   
 • 20 maja 2019 – Poznań

wycieczka do Polski dla laureatów konkursu:     

 • 23-27 marca 2019   
 • 13-17 kwietnia 2019   
 • 18-23 maja 2019

Więcej informacji na temat konkurs można znaleźć na stronie: www.konkurs-patrianostra.pl

Fundacja Grupy PKP