26 marca w Paryżu spotkało się 46 ekspertów z 16 krajów, m.in. ze Stanów Zjednoczonych i Australii, na 21. plenarnym posiedzeniu Europejskiego Forum ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych (European Level Crossing Forum - ELCF).

Uczestnicy 21. plenarnego posiedzenia Europejskiego Forum ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych, fot. materiały prasowe UIC.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o warsztatach, które odbyły się 25 marca w Paryżu w siedzibie Międzynarodowego Związku Kolei (UIC, Union Internationale des Chemins de fer), pod hasłem: „Zapobieganie wtargnięciom i samobójstwom”. Warsztaty skupiły się w dużej mierze na analizie wyników projektu RESTRAIL (REduction of Suicides and Trespasses on RAILway property). Ten unijny projekt badawczy był koordynowany przez Wydział Bezpieczeństwa UIC i zakończył się w 2014 r. W związku z tym konieczne było spotkanie w celu ponownego przeanalizowania i omówienia sposobów jego rozwoju na szczeblu międzynarodowym.

W warsztatach wzięło udział 56 uczestników, w tym sześć osób za pośrednictwem Internetu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele z 17 krajów: 10 państw członkowskich UE (Francja, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, Szwecja, Finlandia, Hiszpania, Portugalia, Niemcy i Włochy) ), trzy kraje stowarzyszone (Szwajcaria, Norwegia i Ukraina) oraz cztery kraje z innych kontynentów (USA, Kanada, Japonia i Australia).

12 prelegentów podzieliło się swoją wiedzą i doświadczaniem z ostatnich pięciu lat odnośnie badań dotyczących popełnianych samobójstw oraz wtargnięć na tory oraz jakie środki podjęto w ich krajach w celu ograniczenia i zminimalizowania skutków tych incydentów. Prelegenci omawiali w swoich prezentacjach różne środki bezpieczeństwa mające wspomóc szybsze reagowanie lub nie dopuszczanie do tak tragicznych wypadków w obrębie kolei. Podczas spotkania mówiono także o inteligentnych kamerach wykrywających, niebieskim świetle na stacjach, elektronicznych bramach wejściowych, o szkoleniach dla strażników czy tworzeniu kampanii reklamowych poruszających temat samobójstw.

 

Na zdj. uczestnicy warsztatów, fot. materiały prasowe UIC

Z kolei druga część warsztatów dotyczyła możliwości przeprowadzenia dalszych badań w takim temacie, jak np. stres pourazowy wśród pracowników kolei (głównie wśród maszynistów).

Podczas sesji podsumowującej zaznaczono również wspólne pragnienie dalszego wzmacniania współpracy między Europą, Ameryką Północną, Australią i Afryką. Z jednej strony, Global Railway Alliance for Suicide Prevention (GRASP), prowadzone przez amerykański Department of Transportation’s Volpe Center, jest potężną inicjatywą w tej dziedzinie. Z drugiej - wkład Australasian Center for Rail Innovation (ACRI) uzupełnia wysiłki RESTRAIL w Europie. Zaproponowano także bliższą współpracę między ekspertami UIC / RESTRAIL, GRASP i ACRI w celu wypełnienia luki między branżami, zidentyfikowania luk we współpracy międzynarodowej w tym temacie, regularne dzielenie się najlepszymi praktykami w zakresie zapobiegania samobójstwom i przestępstwom oraz promowanie środków zaradczych w zakresie wspólnych publikacji.

Następnego dnia, 26 marca, odbyło 21. plenarne posiedzenie Europejskiego Forum Przejazdów Kolejowo-Drogowych (ELCF). Spotkanie otworzył Jeroen Nederlof (ProRail) przewodniczący ELCF i jednocześnie zapowiedział zakończenie swojej pracy, co ma nastąpić z dniem 1 lipca 2019 r. Stanowisko przewodniczącego obejmie Allan Spence, szef działu Pasażerów i Bezpieczeństwa Publicznego w Network Rail.

W spotkaniu wzięło udział 46 osób z 16 różnych krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych i Australii, a także wystąpiło 15 prelegentów.

Jeroen Nederlof podał wyniki ankiety przeprowadzonej w różnych krajach na temat „Widoczności oznakowań na pociągach towarowych” oraz zaproponował zorganizowanie ankiety dotyczącej czasu zamknięcia barier przejazdowych, który jest bardzo różny w zależności od kraju. Trzeba dodać, że ankieta została przygotowana przez UIC w ramach koordynowanego projektu SAFER-LC. Zaproponowano, aby rozszerzyć zasięg ankiety i wysłać ją do członków ELCF.

Grigore Havarneanu, doradca ds. Badań, UIC Security Division, przedstawił bliżej projekt SAFER-LC (www.safer-lc.eu), koncentrujący się na rozwiązaniach technicznych i na udziale czynnika ludzkiego. Zaprezentował zestaw narzędzi SAFER-LC, który zostanie zaprojektowany w taki sam sposób, jak zestaw narzędzi RESTRAIL, ale będzie bardziej przyjazny dla użytkownika.

Wspomniał o testach przeprowadzonych w Salonikach od listopada 2018 r. z aplikacją zainstalowaną przez CERTH (członek projektu SAFER-LC) w ponad 100 samochodach-taksówkach, która miała ostrzegać kierowców o zbliżającym się pociągu. Wyniki są obiecujące.

Allan Spence, dyrektor ds. Korporacyjnych pasażerów i bezpieczeństwa publicznego w Network Rail, przedstawił przegląd zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych w Wielkiej Brytanii. Nawet jeśli istnieją doskonałe zapisy dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w Wielkiej Brytanii, najwyższe ryzyko występuje głównie przy automatycznych przejściach pół-barierowych. Spence nakreślił także pomysły mające na celu poprawę tych pół-przepuszczalnych przejść przez rozwiązania inżynieryjne, czyli kamery do egzekwowania czerwonych świateł i oczywiście edukację.

Pasi Lautala, Michigan Technology University, profesor nadzwyczajny, Dyrektor Rail Transportation Program, wygłosił referat pt. „Driver behaviour at level crossings – In-Vehicle Auditory Alerts and Naturalistic Driving Data research in the USA”. Wyjaśnił, że wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych w Stanach Zjednoczonych znacznie spadły od lat 80-tych, ale stabilne dane można zaobserwować dopiero od 6-7 lat. 94% kolizji pojazdów kolejowych przypisuje się niebezpiecznym zachowaniom kierowców. Przejścia pasywne są dziesięć razy bardziej ryzykowne, ale też wzrasta liczba wypadków na przejściach zabezpieczonych „aktywnymi ostrzeżeniami”. Lautala wyjaśnił wyniki projektu badawczego dotyczącego ludzkich zachowań, które mają poprawić ten stan rzeczy. Niektóre detektory przeszkód wykrywają tylko pojazdy, a inne wykrywają osoby stojące lub leżące oraz dorosłych i dzieci.

Ramón Atochero Velasco, Ekspert ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych w hiszpańskim ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), przedstawił przegląd sytuacji w jego kraju, opowiadał o automatycznym systemie ochrony, systemie rejestrującym dane i projekcie badawczo-rozwojowy w zakresie nowych technologii, a także o systemie wykrywania przeszkód i kamerach CCTV.

Jarmo Koistinen, Fińska agencja ds. Infrastruktury Transportowej, przybliżył „65-poziomowy program bezpieczeństwa na przejazdach”. Wyjaśnił, że po zderzeniu pociągu (DMU) i ciężarówki wojskowej w dniu 26 października 2017 r. oraz zamieszaniu wokół niego w mediach, fińskie Ministerstwo Transportu wywierało presję na FTIA (Finnish Transport Infrastructure Agency), aby zamknęła lub ulepszyła przejazdy kolejowe. FTIA określiła pewną liczbę przejazdów kolejowo-drogowych do rozważenia i zdecydowała o zamknięciu 65 oraz dodaniu systemów ostrzegawczych w 35 przejazdach na jednej linii kolejowej. W końcu usunięto 96 przejazdów zamiast 65, zainstalowano bariery na 35 i ogólnie poprawiano 58. Zapowiedziano usunięcie wiele przejazdów do roku 2021.

Ryutaro Uenishi, starszy menedżer w West Japan Railway Company, przedstawił innowacyjne działania przeciwko wypadkom na przejazdach kolejowo-drogowych. Zakomunikował, że od 1987 r. liczba wypadków na przejazdach stale spada. W ciągu 30 lat spadła o ponad 80%. 144 kolizje w 1987 r. ⇒24 wypadki w 2017 r.

Główne powody: usunięcie przejazdów kolejowo-drogowych, zamienianie przejść pasywnych
w aktywne, Laser 3D detektor przeszkód typu radarowego, emitowanie ostrzeżenia przez komunikat radiowy do pociągu, który ostrzega maszynistę przed przeszkodą na torach, inteligentny system przejazdów kolejowych w celu zmniejszenia czasu zamknięcia barier.

Dave Farman z Australii, przedstawił rozwiązania optymalizacji infrastruktury podstawowych, znormalizowanych, zracjonalizowanych i dynamicznych przejazdów kolejowo-drogowych.

Radar i lidar OD to prawdopodobnie przyszłe rozwiązania. Detektory przeszkód są używane w Japonii, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii. Niektóre detektory przeszkód wykrywają tylko pojazdy, a inne wykrywają osoby stojące lub leżące, dorosłych i dzieci.

Isabelle Fonverne, UIC, przedstawiła w imieniu działu cyfrowego UIC program DIGIM, który składa się z trzech projektów, z których dwa dotyczą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i bezpieczeństwa niewidomych pasażerów na dworcach kolejowych.

Proszę obejrzeć film: www.youtube.com/watch

Alain Autruffe, dyrektor programu przejazdów kolejowo-drogowych w SNCF Réseau oraz Frédéric Hénon, kierownik działu bezpieczeństwa systemu w DG ds. Bezpieczeństwa SNCF poinformowali zgromadzonych uczestników o tym, że we Francji jest 15 000 przejazdów kolejowo-drogowych. Zamknięcie lub modernizacja wszystkich przejazdów kolejowo-drogowych nie jest możliwa, ponieważ byłby to długi i bardzo kosztowny proces. W związku z tym istnieje potrzeba uszeregowania przejazdów kolejowo-drogowych w celu ustalenia priorytetu dla podjęcia określonych inwestycji zgodnie z kryteriami wyznaczonymi przez SNCF. Tego typu badanie pomaga odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zoptymalizować wykorzystanie dostępnych sił inwestycyjnych, aby zmniejszyć liczbę ofiar na przejazdach kolejowo-drogowych.

Rebecca Warren, Inspektor w Fatality Management and Disruption Team w British Transport Police (BTP) wyjaśniła, jak wgląda ich współpraca z Network Rail w celu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. BTP mają specjalnych urzędników w Network Rail, którzy pracują na szczeblu lokalnym z menedżerami Network Rail LC, aby radzić sobie z lokalnymi problemami. Na poziomie krajowym współpracują ze sobą w ramach wspólnych kampanii, takich jak Op look i NR. Oczywiście co roku dołączają do NR w ramach kampanii ILCAD.

Nikos Kondilas, szef działu ds. Elektryfikacji w OSE i Kostas Kapetanidis, dyrektor ds. Audytu wewnętrznego RAS, wygłosili referat pt. „Przewodnik bezpiecznego życia w sieci kolejowej dla studentów”. Podczas swego wystąpienia opisali kampanie prowadzone na rzecz młodzieży na poziomie bezpieczeństwa przejazdów i niebezpieczeństwa związanego z liniami wysokiego napięcia: w ciągu 8 lat zginęło 9 młodych osób w wyniku kontaktu z napięciem elektrycznym. Eksperci mówili o rozprowadzaniu ulotek dotyczących bezpieczeństwa dzieci, nastolatków, kierowców, pieszych. Działania w ich kraju skupiły się na umieszczeniu znaków na stacjach, wykorzystaniu filmów i plakatów ILCAD oraz piktogramów jako wskazówek bezpieczeństwa UIC / IRU: www.ilcad.org/LC-Safety-Tips. Od grudnia 2018 r. do chwili obecnej zostało przeszkolonych 4 400 uczniów.

Erwin Woord, Doradca ds. Komunikacji w ProRail, poinformował zgromadzonych o zbliżającej się międzynarodowej konferencji ILCAD 2019, zorganizowanej przez ProRail w holenderskim Amersfoort w dniach 5-7 czerwca. Więcej informacji na: www.ilcad.org

Następnie Isabelle Fonverne, starszy doradca ds. Bezpieczeństwa w UIC, przedstawiła podsumowanie ILCAD 2018 i przekazała jeszcze więcej szczegółów na temat tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (ILCAD), który odbędzie się 6 czerwca w  Amersfoort. Motto na ILCAD 2019 brzmi: „Najważniejsze STOP (zatrzymanie) w ciągu dnia!”.

Isabelle Fonverne i Lauren Benoit, Centrum Dokumentacji w UIC, zapowiedzieli utworzenie serii filmów edukacyjnych pod nazwą „Bezpieczeństwo” skierowanych do członków UIC. Filmy będą koncentrować się na kwestiach bezpieczeństwa dla poprawy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej: podnoszenie świadomości odnośnie zagrożeń na peronach, przejazdach kolejowo-drogowych i podczas wtargnięć na tory. Będą dotyczyć również niebezpieczeństw związanych z elektryfikacją, a także poruszać problem bezpieczeństwa pasażerów, personelu kolejowego i podwykonawców.

Zapowiedziano również festiwal UIC Safety Film, który odbędzie się w siedzibie UIC, z okazji uruchomienia platformy cyfrowej w dniu 6 listopada 2019 r. Więcej szczegółów na ten temat pojawi się w najbliższych miesiącach.

www.facebook.com/ILCAD

 www.instagram.com/ilcaduic

Fundacja Grupy PKP