15 kwietnia, w sali konferencyjnej Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie, na kilka dni przed świętami wielkanocnymi, odbyło się spotkanie się z Seniorami.

Na zdj. od lewej: Maciej Tomaszewski – Biuro Prezesa w Urzędzie Transportu Kolejowego, Katarzyna Szadkowska – Dyrektor Biura Prezesa w Urzędzie Transportu Kolejowego, Karol Przeździecki – Naczelnik Wydziału Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury, Franciszek Adam Wielądek – były Minister Transportu, Jolanta Kuszewska – księgowa w Fundacji „Pomoc Transportowcom”, Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, dr inż. Andrzej Żurkowski - Prezes Rady Fundacji „Pomoc Transportowcom”, Adam Rorata - Kierownik Produktu, Biuro Infrastruktury i Energetyki w PKP Intercity S.A. i Barbara Walczak - Prezes Zarządu Fundacji Transportowców, fot. Waldemar Klimek.

Poniedziałkowe spotkanie przebiegło w ciepłej, rodzinnej i przyjaznej atmosferze. Wśród licznych i znamienitych gości nie mogło zabraknąć Seniorów, którzy są podopiecznymi Fundacji „Pomoc Transportowcom”.

Na zdj. Seniorzy i wolontariusze w Fundacji „Pomoc Transportowcom”, fot. Waldemar Klimek

Fundacja Grupy PKP od wielu lat wspiera działania Fundacji „Pomoc Transportowcom, m. in. na rzecz poprawy warunków życia Seniorów. Wspólnie zrealizowaliśmy program socjalno-pomocowy dla najuboższych emerytowanych kolejarzy jak również ubogich dzieci. Zapewniliśmy pomoc socjalną, prawną i medyczną. Za nami liczne spotkania integracyjne i zakupy paczek żywnościowych. Wspomagaliśmy również pobyt dzieci na koloniach letnich.

Na zdj. od prawej: Barbara Walczak - Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Transportowcom” i Katarzyna Kucharek - Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, fot. Waldemar Klimek

Na zdj. od prawej: Barbara Walczak - Prezes Zarządu Fundacji „Pomoc Transportowcom” i Katarzyna Kucharek - Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, fot. Waldemar Klimek.

Wychodzimy na przeciw wielodzietnym rodzinom, wychowującym dzieci niepełnosprawne oraz najuboższym emerytom i inwalidom, osobom chorym i samotnym o najniższych dochodach.

W 2019 r. wsparcie ze strony Fundacji Grupy PKP jest kontynuowane w wyżej przedstawionych obszarach. Jedną z tych form jest całoroczna pomoc socjalna na rzecz seniorów kolejarzy i wielodzietnych  rodzin, w szczególności chodzi o organizację spotkań integracyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

Fundacja Grupy PKP