9 kwietnia, w siedzibie Federacji ZZK w Warszawie, odbyło się wielkanocne spotkanie Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego - Terenowej Organizacji Emerytów.

Na zdj. od lewej: Jan Przywoźny - Wiceprzewodniczący Federacji ZZK, Roman Irek - Przewodniczący Terenowej Organizacji Emerytów ZZK OC w Warszawie, Łukasz Szczepan Derylak - Przewodniczący Zarządu Głównego Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego, Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Henryka Paluchowska - Wiceprzewodnicząca Terenowej Organizacji Emerytów ZZK OC w Warszawie, fot. Jacek Strączyński.

Obrady podczas wielkanocnego spotkania poprowadzili: Jan Przywoźny, Roman Irek, Łukasz Szczepan Derylak oraz Henryka Paluchowska, która omówiła i podsumowała ostatnie aktywności turystyczne emerytów. Gościem specjalnym była pani Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP – Katarzyna Kucharek, która opowiedziała zgormadzonym o działalności Fundacji Grupy PKP i możliwościach korzystania z pomocy udzielanej potrzebującym. Część uczestników spotkania brała również udział w ostatnio zorganizowanych warsztatach wielkanocnych przez Fundację Grupy PKP i już zapowiedziała swoją obecność w czasie warsztatów bożonarodzeniowych, które planowane są w pierwszej połowie grudnia. Podsumowując, K. Kucharek powiedziała: „Było to bardzo miłe, serdeczne i ciepłe spotkanie w niemal rodzinnej atmosferze, podczas którego poruszyliśmy ważne dla nas tematy. Bardzo dziękuję za zaproszenie i owocnie spędzony czas”.    

Fundacja Grupy PKP