II Edycja Konkursu fotograficznego Fundacji Grupy PKP „Widzialni Pełnosprawni - w pracy”. Do wygrania 5 000 zł.

Od 2017 roku Fundacja Grupy PKP jest organizatorem kampanii WidzialniPełnosprawni.pl. Celem projektu jest propagowanie idei równości, zgodnie z przekonaniem Fundacji Grupy PKP, że niepełnosprawność nie powinna oznaczać gorszej pozycji na rynku pracy. 

W ramach projektu w 2017 roku prowadzona była kampania informacyjno-edukacyjna w pociągach, komunikacji miejskiej i telewizji. Na największych dworcach kolejowych w Polsce odbywały się happeningi, dzięki którym pracownicy Fundacji oraz wolontariusze, w tym osoby z niepełnosprawnością dotarli do tysięcy osób z przekazem kampanii.

Kolejnym krokiem było zorganizowanie w 2018 roku konkursu fotograficznego „Widzialni Pełnosprawni - w pracy”, na najlepsze zdjęcie ukazujące zatrudnioną osobę z niepełnosprawnością w miejscu pracy.

 − Chcemy, aby w świadomości społecznej przestało funkcjonować błędne myślenie o osobach dotkniętych niepełnosprawnością. Wierzymy, że konkurs pomoże nam przełamać stereotypy w walce o równość na rynku pracy – podkreśla Katarzyna Kucharek, Prezes Fundacji Grupy PKP.

Tegoroczna edycja konkursu to odpowiedź na olbrzymie zainteresowanie edycją ubiegłoroczną. Na przykładzie bohaterów nadesłanych na konkurs fotografii, organizatorzy chcą zachęcać osoby z niepełnosprawnością do aktywnego udziału w rynku pracy a także przekonać pracodawców, że warto poszukać pracowników w tej często niedocenianej grupie społecznej.

Konkurs jest skierowany do osób z niepełnosprawnością. Samo uczestnictwo w nim, jest już wyzwaniem, budzącym ogromne emocje. Uczestnicy konkursu nawiązują także nowe relacje społeczne w związku z pracą przy tym ciekawym projekcie.

Ogłoszenie laureatów konkursu nastąpi w dniu 05.07.2019 r.

W jury konkursu zasiądą:

  1. Elżbieta Dzikowska – krytyk sztuki, fotograf i podróżnik
  2. Jolanta Rycerska – Prezes Związku Polskich Artystów Fotografików
  3. Marta Abramczyk - ambasador projektu WidzialniPełnosprawni.pl, uczestnik I Edycji Konkursu
  4. Adam Stoyanow - ambasador projektu WidzialniPełnosprawni.pl, uczestnik I Edycji Konkursu
  5. Michał Tarcha – Dyrektor Zarządzający w Fundacji Grupy PKP

Zwieńczeniem konkursu będzie kampania outdorowa w Warszawie oraz wystawy najlepszych prac na największych dworcach Polski: w Warszawie, Poznaniu, we Wrocławiu, Trójmieście, Łodzi i Krakowie.