11 czerwca w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie spotkaliśmy się z polskimi Sygnatariuszami Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP - Katarzyna Kucharek złożyła uroczysty podpis na karcie członkowskiej i opowiedziała o programach Fundacji na rzecz poprawy bezpieczeństwa kolejowego.

 

Uczestnicy spotkania Polskich Sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, fot. Robert Zawiślak

W marcu 2019 r. Fundacja Grupy PKP dołączyła do największej platformy wspierającej szerzenie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego – Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (tutaj nasz artykuł na ten temat). Czerwcowe spotkanie w Warszawie zostało zorganizowane przez Instytut Transportu Samochodowego oraz VIAS - Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Prof. Marcin Ślęzak - Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego przywitał przybyłych gości i tym samym rozpoczął pierwszą część konferencji, podczas której głos zabrali:

  • Matthew Baldwin – European Coordinator of Road Safety, DG MOVE
  • Konrad Romik – Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury
  • Vincent Leroy – European Road Safety Charter Team
  • Teodora Calnescu – Dyrektor European Transport Safety Council

Od lewej: Matthew Baldwin – European Coordinator of Road Safety, DG MOVE, Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP (odebranie certyfikatu ERSCH), Vincent Leroy – European Road Safety Charter Team i Fotini Ioannidou – Head of Unit Road Safety DG MOVE, fot. Robert Zawiślak

Zwieńczeniem panelu otwierającego była prezentacja nowych sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu oraz uroczyste złożenie podpisów przez reprezentantów piętnastu nowych instytucji z Polski, w tym przez Fundację Grupy PKP.

Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu Fundacji Grupy podpisuje kartę członkowską, fot. Robert Zawiślak

W następnej części spotkania odbyła się prezentacja wybranych polskich programów prewencyjnych realizowanych przez polskich sygnatariuszy Europejskiej Karty. Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP – Katarzyna Kucharek omówiła temat „Bezpieczniej na kolei – działalność Fundacji Grupy PKP”.  

Jednym z podstawowych celów Fundacji jest wszechstronna działalność w zakresie poprawy bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w szczególności na dworcach, peronach, terenach przydworcowych oraz terenach przejazdów i przejść kolejowych. Misją Fundacji jest pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją.

Prezes Kucharek podczas wystąpienia przybliżyła wiele szczegółowych informacji dotyczących projektów Fundacji, które w pełni realizują misję statutową, odnośnie poprawy bezpieczeństwa. Była mowa o takich przedsięwzięciach jak:

  • „Szkoła Przyjazna Bezpieczeństwu”, czyli ogólnopolski program edukacyjny skierowany do uczniów pierwszych klas szkół podstawowych;
  • książeczka ,,Beni uczy bezpieczeństwa. Beni teaches you to behave safely”, z której to dzieci mogą dowiedzieć się m.in. o bezpiecznym korzystaniu z energii elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych podczas podróży pociągiem;
  • Projekt „Bezpieczna Kolej” (realizowany od 2016 r.), polegający m.in. na udziale przedstawicieli Fundacji w międzynarodowych grupach roboczych dot. bezpieczeństwa, choćby takich jak Międzynarodowy Związek Kolei (UIC – International Union of Railways), Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego (IRU – International Road Transport Union) czy Międzynarodowy Dzień na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (ILCAD - International Level Crossing Awareness Day).

Ponadto dyskutowano na temat, jak lepiej wykorzystać potencjał NGO w działaniach prewencyjnych w Polsce.

Fundacja Grupy PKP