13 czerwca br., wbrew wszystkim przesądom związanym z „pechową trzynastką”, w gronie znamienitych gości, przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Polskich Kolei Państwowych, Fundacji Grupy PKP i Narodowego Centrum Krwi podpisali list intencyjny w Ministerstwie Zdrowia w ramach trzeciej edycji „Kolej na Ciebie - uratuj życie!”, która rozpocznie się 23 lipca 2019 r.

Od lewej: Sławomir Gadomski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Małgorzata Lorek - Dyrektor Narodowego Centrum Krwi i Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu PKP S.A., fot. Paulina Binder/Ministerstwo Zdrowia

14 czerwca jest obchodzony Światowy Dzień Krwiodawcy, o czym wspominał także Sławomir Gadomski - Wiceminister Zdrowia, podczas wczorajszego briefingu w związku z podpisaniem listu intencyjnego, mówiąc: Krew jest o tyle wyjątkowa, że nie da się jej wyprodukować, a jest ogromnie potrzebna i to coraz bardziej, ponieważ mamy ogromy postęp medycyny, transplantacje, wielonarządowe operacje.

Sławomir Gadomski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w trakcie przemowy, fot. Paulina Binder/Ministerstwo Zdrowia

Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu PKP S.A. zaś poinformował przybyłych gości o tym, że 23 lipca br. na dwunastu największych dworcach kolejowych w Polsce wszyscy chętni będą mogli oddać krew, dodając: Po raz trzeci inaugurujemy akcję oddawania krwi przy dworcach należących do Polskich Kolei Państwowych. To bardzo ważny projekt społeczny, który cieszy się coraz większą popularnością. Rok temu udało się zebrać niemal 93 litry krwi.

Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu PKP S.A. podpisujący list intencyjny, fot. Paulina Binder/Ministerstwo Zdrowia

Katarzyna Kucharek - Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP podpisująca list intencyjny, fot. Paulina Binder/Ministerstwo Zdrowia

- Akcja „Kolej na Ciebie – uratuj życie!” zwraca uwagę na ważny temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa – uświadamia, jak niewiele wysiłku kosztuje nas ratowanie ludzkiego życia. Poświęcenie się dla drugiego człowieka, a na pewno takim aktem jest ofiarowanie obcej osobie własnej krwi, to szlachetny gest, którym warto dzielić się przy różnych okazjach. Większość z nas myśli, że oddanie niewielkiej ilości krwi nie zrobi różnicy – wręcz przeciwnie, nasz uczynek może uratować niejedno życie lub przyspieszyć powrót do zdrowia chorej bądź poszkodowanej w wypadku osoby. Nie zapominajmy o innych, krwi wciąż brakuje, a liczba pacjentów się nie zmniejsza. Wyciągnijmy do nich pomocną dłoń! – mówiła Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP.  

Dodała również, że podczas ubiegłorocznej akcji zarejestrowało się ponad 300 osób, a ponad 200 oddało krew. W sumie zebrano niemal 93 litry krwi, czyli o ponad 20 więcej niż w 2017 r.

Małgorzata Lorek - Dyrektor Narodowego Centrum Krwi i Sławomir Gadomski - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w trakcie przemowy, fot. Paulina Binder/Ministerstwo Zdrowia

Małgorzata Lorek - Dyrektor Narodowego Centrum Krwi poinformowała, że mamy ok. 600 tys. rocznie dawców krwi, a oddana krew jest w pełni wykorzystana. W 2018 r. centra krwiodawstwa pobrały ok. 1,3 mln donacji krwi i jej składników. Przeprowadzono ok. 1,6 mln przetoczeń krwi i jej składników. Dodała, że krwi nie da się pobrać na zapas, ponieważ preparaty krwi mogą być przechowywane przez określony czas np. koncentrat krwinek płytkowych - 5-7 dni, osocze - 36 miesięcy, a koncentrat czerwonych krwinek - 35-42 dni.

Dyrektor Lorek dodała, że mamy ok. 600 tys. rocznie dawców krwi, a oddana krew jest w pełni wykorzystana. W 2018 r.  centra krwiodawstwa pobrały ok. 1,3 mln donacji krwi i jej składników. Przeprowadzono ok. 1,6 mln przetoczeń krwi i jej składników.

Przypominamy, że większa liczba wypadków w sezonie urlopowym powoduje, iż zapotrzebowanie na krwiolecznictwo w tym okresie jest wzmożone, ale niestety banki krwi świecą wtedy pustkami. Właśnie dlatego 23 lipca 2019 r. ruszy trzecia edycja akcji „Kolej na Ciebie – uratuj życie!”, w ramach której jednego dnia, przy dwunastu dworcach kolejowych w całej Polsce staną mobilne punkty poboru krwi. Wolontariusze zachęcający do oddania krwi będą czekać m.in. w Warszawie, Bydgoszczy, Wrocławiu, Tarnowie, Szczecinie, Krakowie i Katowicach.

Łączy nas krew, która ratuje życie!

Fundacja Grupy PKP