Tegoroczna odsłona Międzynarodowego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych (International Level Crossing Awareness Day – ILCAD) odbyła się 6 czerwca w holenderskim mieście Amersfoort. Fundacja Grupy PKP uczestniczyła w konferencji, wymieniając się doświadczeniami z przedstawicielami branży kolejowej z innych państw z całego świata. Hasłem czerwcowego spotkania było sformułowanie: „Najważniejsze STOP (zatrzymanie) w ciągu dnia!”. Zapraszamy do zapoznania się z przebiegiem 11. edycji ILCAD 2019.

Uczestnicy 11. edycji ILCAD 2019, fot. wiepvanapeldoorn

W tegorocznej edycji wzięło udział 180 gości z 25 krajów i wystąpiło 43 prelegentów z 17 krajów!

Konferencja została zorganizowana przez Międzynarodowy Związek Kolei (Union Internationale des Chemins de fer – UIC) i holenderską ProRail. Prelegenci zdarzenia z udziałem profesjonalnych kierowców ciężarówek, autobusów, autokarów, pojazdów rolniczych, przemysłowych i pojazdów ratowniczych. A motto brzmiało: „Najważniejsze STOP (zatrzymanie) w ciągu dnia!”.

W Unii Europejskiej 98% kolizji na przejazdach kolejowo-drogowych jest spowodowanych nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego, w okolicznościach celowych, bądź przypadkowych. Błędy podczas jazdy mogą być spowodowane rutyną, stresem, zmęczeniem, nieuwagą, spożywaniem substancji psychoaktywnych lub nadmierną prędkością, a także niewłaściwym użyciem narzędzi elektronicznych (GPS, telefon komórkowy itd.).

Katarzyna Kucharek - Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP prezentująca działania dot. poprawy bezpieczeństwa na kolei w Polsce, fot. zbiory Fundacji Grupy PKP 

W tym roku Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, reprezentowała Polskę na panelu dyskusyjnym dotyczącym bezpieczeństwa. Zaprezentowała działania realizowane w naszym kraju na przykładach kampanii społecznej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. - Bezpieczny przejazd - „Szlaban na ryzyko!” oraz projektach realizowanych przez Urząd Transportu Kolejowego. Opowiedziała także o zachowaniach zawodowych kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych. Przedstawiła m.in. akcję PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. jak: #ŻółtaNaklejkaPLK oraz ogólnopolskie prelekcje przygotowane dla instruktorów nauki jazdy.

Hans Buijtelaar - Zastępca Burmistrza, Ruchu i Transportu, w gminie Amersfoort, fot. wiepvanapeldoorn

Konferencję otworzył Hans Buijtelaar, Zastępca Burmistrza, Ruchu i Transportu, w gminie Amersfoort.

Pier Eringa - Dyrektor Generalny w ProRail, fot. wiepvanapeldoorn

Następnie głos zabrał Pier Eringa, Dyrektor Generalny w ProRail: Zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron jest kluczowe dla dalszego zmniejszenia liczby incydentów na przejazdach kolejowo-drogowych. Dotyczy to w szczególności uczestników ruchu. Ze względu na nasze interwencje liczba incydentów wokół przejazdów kolejowo-drogowych znacznie spadła w ciągu ostatnich kilku lat, ale musimy inwestować coraz więcej, aby utrzymać ten stały spadek. Kampanie społeczne odgrywają w tym dużą rolę. Dlatego cieszę się z działalności prowadzonej przez  ILCAD, również jako Prezes EIM, czyli Stowarzyszenia Europejskich Zarządców Infrastruktury Kolejowej (European Rail Infrastructure Managers). Każdy kraj, który ma tory kolejowe, zna te problemy, a wspólnie podnosząc świadomość, tworzymy mocny argument.

Keir Fitch - Szef Działu Bezpieczeństwa Kolei i Interoperacyjności w DG MOVE fot. wiepvanapeldoorn

Keir Fitch, Szef Działu Bezpieczeństwa Kolei i Interoperacyjności w DG MOVE, stwierdził: Pomimo tego, że kolizje i ofiary śmiertelne na przejazdach kolejowo-drogowych stanowią tylko 1% całości, to sektor kolejowo-drogowy powinien lepiej współpracować w przyszłość w celu rozwiązania tego szczególnego problemu.

François Davenne - Zastępca Dyrektora Generalnego UIC, fot. wiepvanapeldoorn

François Davenne, Zastępca Dyrektora Generalnego UIC (Union Internationale des Chemins de fer): Rolą Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) jest dzielenie się informacjami i proponowanie standardowych rozwiązań, które będą wdrażane nie tylko przez kolej, ale również we współpracy z innymi rodzajami transportu. W szczególności chodzi tu o polepszenie komunikacji między pojazdami szynowymi i drogowymi za pomocą narzędzi cyfrowych, a to z kolei ma wpłynąć na całkowite wyeliminowanie śmiertelnych wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.

Alejandro Martinez Treceňo - Sekretarz z Hiszpańskiego Związku Zawodowego, fot. wiepvanapeldoorn

W dalszej części konferencji odbyła się bardzo ciekawa sesja plenarna z udziałem profesjonalistów z branży kolejowo-drogowej, którzy przedstawili swoje punkty widzenia odnośnie osób prowadzących pociągi i ciężarówki, a także zachowań uczestników ruchu na drogowych / kolejowych szlakach.

Isabelle Fonverne z Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) przedstawiła wyniki kampanii ILCAD 2019 w różnych krajach i następnie udzieliła głosu Allanowi Spence, nowemu przewodniczącemu Europejskiego Forum ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych (European Level Crossing Forum – ELCF), aby ogłosił, że NetworkRail (NR) będzie gospodarzem 12. edycji ILCAD w Wielkiej Brytanii. Data i lokalizacja zostaną podane późniejszym czasie.

W marcu 2019 roku na stronie Fundacji Grupy PKP relacjonowaliśmy wydarzenia z 21. plenarnego posiedzenia Europejskiego Forum ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych, jakie miało miejsce w Paryżu: www.pkp.pl/pl/fundacja-aktualnosci/2309-21-plenarne-posiedzenie.

Barbara Klein Barr podczas wywiadu, fot.

Drugiego dnia konferencji, 7 czerwca, wszyscy uczestnicy spotkania mieli także okazję zobaczyć niektóre przejazdy kolejowo-drogowe wokół Amersfoort. W pobliżu jednego z takich przejazdów Barbara Klein Barr, Dyrektor, Międzynarodowa Sekcja Programowa Federalnej Administracji Kolejowej, Departament Transportu Stanów Zjednoczonych, udzieliła wywiadu holenderskie telewizji. Tutaj można obejrzeć wideo z tej rozmowy: www.rtvutrecht.nl/nieuws/1929321/internationale

 

Uroczyste podpisanie przez Katarzynę Kucharek - Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP deklaracji dotyczącej działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa, fot. zbiory Fundacji Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP