Do 16 sierpnia 2019 r. można przesyłać prace na konkurs zorganizowany z okazji obchodów 100-lecia Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody, jest o co walczyć!

Konkurs na 100 –lecie ZZM

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” w Warszawie, przy wsparciu Fundacji Grupy PKP, Stacji Muzeum i Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce, organizuje kolejny otwarty – III ogólnopolski konkursu plastyczny. W tym roku przypada 100. rocznica powstania Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce, stąd zrodził się pomysł na temat konkursu: „Maszynista - praca i jego pasja”.

Do konkursu mogą przystąpić wszyscy kolejarze bądź sympatycy kolei, których pasją jest sztuka i wyróżniają się talentem plastycznym. Organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe, o których można przeczytać w regulaminie konkursu.

Warunki uczestnictwa

Artyści powinni zaprezentować prace, które należy wykonać dowolną techniką malarską na płótnie o wymiarach 50x40 cm. Obrazy muszą być oprawione w listwy lub proste ramy oraz posiadać zawieszki, które są niezbędne przy aranżacji wystawy. Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwa dzieła. Jury będzie oceniać twórczy charakter obrazu, technikę wykonania, poziom plastyczny pracy, oryginalność, samodzielność wykonania, interpretację, pomysłowość i ogólną estetykę zgłoszonego dzieła.

Obrazy można nadesłać lub dostarczyć osobiście do 16 sierpnia 2019 roku na adres: Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”, ul. Jaracza 2, 00-379 Warszawa. W przypadku dostarczenia osobistego należy uzgodnić termin pod nr tel. 22 474 40 35.

Ogłoszenie oficjalnych wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu prac w „Galerii Wagon” Stacji Muzeum w Warszawie 7 września 2019 roku. Wszystkich zainteresowanych konkursem odsyłamy na stronę: www.kolejarz.org/2019/04/05/iii-ogolnopolski-konkursu-malarski  

Zapraszamy wszystkich uzdolnionych plastycznie kolejarzy, nagrody czekają!

Fundacja Grypy PKP