13 sierpnia, pod patronatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odbywa się w Warszawie pierwsza obywatelska burza mózgów z cyklu „GovTech Polska – Aktywuj pomysły”. Bierze w niej udział 45 osób, które zostały wybrane z blisko 150 nadesłanych zgłoszeń. Uczestnicy pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami ułatwiającymi planowanie podróży pociągiem i zwiększającymi komfort przejazdu koleją. Fundacja Grupy PKP jest Partnerem wydarzenia.

Obywatelska burza mózgów programu „GovTech Polska – Aktywuj pomysły” to nowy sposób otwarcia państwa na pomysły utalentowanych obywateli na rozwiązanie istotnych społecznie wyzwań. W jej ramach Fundacja Grupy PKP przygotowała kreatywne zadanie. Uczestnicy pracują nad najlepszymi pomysłami na planowanie podróży koleją.

Wspierają ich specjaliści z różnych obszarów, m.in. user experience, service design, pasjonaci design thinking oraz twórcy nowych technologii. Dla autorów najciekawszych rozwiązań przewidziane są atrakcyjne nagrody ufundowane przez PKP Intercity S.A.

Wyzwanie organizowane wspólnie z Fundacją Grupy PKP to inauguracja obywatelskiej ścieżki programu „GovTech Polska – Aktywuj pomysły!”. Kolejną okazją, by zmierzyć się z obywatelskimi wyzwaniami będzie hackaton HackYeah, który odbędzie się 14-15 września 2019 w Ptak Warsaw Expo.
Obywatelskiej burzy mózgów towarzyszy konferencja poświęcona innowacyjności w sektorze publicznym, w trakcie której przedstawiciele GovTech Polska prezentują założenia i dotychczasowe rezultaty tego programu. Bierze w niej udział Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, Prezes Zarządu PKP S.A. Krzysztof Mamiński i Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek.
Na konferencję zaproszono także przedstawicieli dwóch firm, które zwyciężyły w poprzedniej edycji konkursów na rozwiązania technologiczne: Tensorflight i LogicAI. Opowiedzą o tym, dlaczego te konkursy to szansa dla wdrożenie najlepszych praktyk w polskim sektorze publicznym, a dla start-upów, oraz sektora MMŚP na otrzymanie kontraktów publicznych.
– Transport, w tym kolej, to doskonały obszar do projektowania i wdrażania nowoczesnych technologii. Polskie społeczeństwo jest coraz bardziej mobilne. Obywatele coraz bardziej cenią sobie czas i wygodę na wszystkich etapach podróży. Dziś uczestnicy obywatelskiej „burzy mózgów” pracują nad rozwiązaniami ułatwiającymi podróżowanie koleją. Z niecierpliwością czekam na prezentację najlepszych koncepcji – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.
– Chcemy tworzyć kolej nie tylko dobrze zarządzaną, ale także nowoczesną i otwartą na głosy pasażerów. Jesteśmy przekonani, że twórcze podejście obywateli do naszego wyzwania można przełożyć na konkretne i – co najważniejsze – możliwe do wdrożenia w Grupie PKP rozwiązanie – mówi Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A.

 

Więcej o obywatelskich burzach mózgu realizowanych przez GovTech Polska można dowiedzieć się na stronie programu, w zakładce Obywatele oraz na profilu GovTech Polska w serwisie Facebook.

 

Nowe technologie na kolei

Organizatorem konferencji „Smart Kolej/ Smart PKP” jest Fundacja Grupy PKP, której jednym z celów statutowych jest promocja innowacyjnych projektów realizowanych na rzecz kolei.

– Konferencja Smart kolej/Smart PKP jest skierowana do wszystkich obywateli, którzy chcą mieć realny wpływ na zmianę w podejściu do pasażera i podróży pociągiem. Jestem ciekawa efektów pierwszej, obywatelskiej „burzy mózgów”. Takiego przedsięwzięcia jeszcze nie było, tym bardziej cieszę się, że możemy w tym dniu posłuchać o potrzebach ludzi, którzy korzystają czynnie z tej formy podróżowania – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Innowacje są bardzo ważnym elementem pozwalającym realizować na kolei ideę zrównoważonego transportu. Inwestycje spółek Grupy mają na celu wdrażanie rozwiązań pozwalających zaoszczędzić energię (budownictwo, konstrukcja pojazdów kolejowych), a także zmniejszać emisję zanieczyszczeń oraz hałasu.

 

*****

Informacje o Fundacji Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP powstała w 2013 roku w celu prowadzenia działalności społecznie użytecznej i dobroczynnej. Misją Fundacji jest pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego, promowanie nowych technologii i innowacji dla kolejnictwa, ochrona dóbr kolejowych o wartości historycznej i artystycznej, a także wspieranie środowisk związanych z koleją. W celu realizacji misji wyznaczono sześć obszarów działania: bezpieczna kolej, edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i ekologii, pomoc w realizacji innowacyjnych projektów na kolei, zmiana postaw wobec środowiska naturalnego, pielęgnowanie tradycji kolejowej i udzielanie wsparcia stowarzyszeniom działającym na rzecz kolei oraz wolontariat pracowniczy. Więcej: www.fundacjapkp.pl oraz https://www.facebook.com/FundacjaGrupyPKP

*****

Informacje o GovTech Polska
GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem jest usprawnienie dialogu pomiędzy sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowym i obywatelami. Program łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli. www.govtech.gov.pl