Wystawa pokonkursowa „Widzialni Pełnosprawni – w pracy” zmieniła swoją lokalizację. Teraz zdjęcia można oglądać od 14 do 27 sierpnia na terenie trzech innych głównych dworców kolejowych: Kraków Główny, Poznań Główny i Wrocław Główny. Zapraszamy!

Fundacja Grupy PKP, organizator konkursu „Widzialni Pełnosprawni – w pracy”, nieustannie propaguje idę równości i szerzy przekonanie, że niepełnosprawność nie powinna oznaczać gorszej pozycji na rynku pracy.

W lipcu tego roku jury podjęło ostateczną – i niełatwą! - decyzję, wyłaniając tegorocznych laureatów II edycji konkursu fotograficznego „Widzialni Pełnosprawni – w pracy”. Napłynęło ponad 200 zgłoszeń z całej Polski, co pokazało, że temat wzbudził duże zainteresowanie jakże ważną tematyką. Nadesłanym fotografiom towarzyszą poruszające i prawdziwe historie, które autorzy zdjęć uchwycili w jednym kadrze.

Teraz nadszedł czas, by pokazać prace najlepszych autorów zdjęć. W dniach 14 27 sierpnia 2019 r., można oglądać 20 wyjątkowych prac na takich trzech głównych dworcach kolejowych jak Kraków Główny, Poznań Główny i Wrocław Główny.

Więcej informacji o zwycięskich pracach oraz samej wystawie można przeczytać na stronie internetowej: www.widzialnipelnosprawni.pl, a także w wydarzeniu na portalu Facebook: www.facebook.com/events/464329607456867/

Fundacja Grupy PKP