Poświęcił życie w walce w obronie kraju i stolicy. Kolejarze pamiętają o zasługach polskich żołnierzy, którzy przelali krew podczas II wojny światowej. Uczczono ich pamięć modlitwą nad mogiłą ppor. Norberta Juchtmana, który wziął udział w obronie Tczewa 1 września 1939 roku. Zbliżają się obchody 80-lecia wybuchu II wojny światowej, więc przypominamy te dramatyczne wydarzenia, jakie rozegrały się na mostach kolejowych w Tczewie.

Walka o mosty w Tczewie

Popr Juchtman300Podporucznik Juchtman urodził się 27 marca 1914 roku w Błędowie. W 1937 roku ukończył Szkołę Podchorążych Saperów i uzyskał promocję oficerską oraz stopień podporucznika w korpusie osobowym inżynierii i saperów. Został przydzielony do 8. Batalionu Saperów w Toruniu. W czerwcu 1939 roku został wraz z plutonem saperów skierowany do Tczewa. Saperzy zaminowali mosty, które zostały przygotowane do zniszczenia na wypadek wojny. Na rozkaz ppłk. Stanisława Janika mosty kolejowe zostały zniszczone. Rozkaz wysadzenia mostów wykonał ppor. Juchtman, po czym pluton saperów pod jego dowództwem odesłany został do Torunia.

Niespełna kilka dni po wydarzeniach w Tczewie, ppor. Juchtman wziął udział w bitwie nad Bzurą (9 – 22 września 1939 r.). Feralnym dniem dla żołnierza okazał się 22 września 1939 roku, kiedy w trakcie jednej z bitew - jaka rozegrała się tego dnia - zginął pod Łomiankami. Swoje życie poświęcił broniąc Warszawę.

 

Złożenie kwiatów na grobie ppor. Norberta Juchtmana. Od lewej: Stanisław Kokot - sekretarz Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, Katarzyna Kucharek – Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP i Jacek Prętki - skarbnik Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, fot. Marek Moczulski

Pamiętamy

Jednym z celów Fundacji Grupy PKP jest dbanie o pamięć historyczną. Wizyta kolejarzy na cmentarzu w Łomiankach, po raz kolejny ocaliła od zapomnienia pamięć o zasługach dla ojczyzny ppor. Norberta Juchtmana.

Fundacja Grupy PKP