Szacuje się, że aż 98% wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych w Polsce wynika z nieprawidłowego zachowania kierowców. Spółka PKP LHS, chcąc przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom łamania przepisów i nieostrożności użytkowników dróg rozpoczęła kampanię społeczno-edukacyjną „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych”.

Uczestnicy konferencji „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych” w nowoczesnym Lokalnym Centrum Sterowania Zamość Bortatycze na sieci  PKP LHS, fot. PKP LHS

Celem kampanii jest uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców, że nieostrożność i niestosowanie się do przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych mogą skończyć się tragicznie.

Droga hamowania rozpędzonego pociągu towarowego może wynieść nawet około kilometra, dlatego maszynista nie ma żadnej możliwości manewru jeśli kierowca nie będzie przestrzegał przepisów i nie zachowa wymaganej ostrożności. Dlatego apelujemy o ostrożność do kierowców. Prowadzimy działania edukacyjne, a dzięki dodatkowemu oznakowaniu przejazdów ułatwiamy kontakt ze służbami ratunkowymi – mówi Prezes Zarządu PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., Zbigniew Tracichleb.

Marcin Romanowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Zbigniew Tracichelb, Prezes Zarządu PKP LHS, fot. PKP LHS

W ramach kampanii „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych” PKP LHS przeprowadzi  szkolenia w zakresie zwiększenia świadomości o zagrożeniach występujących na przejazdach. Szkolenia skierowane będą do samorządów i placówek oświatowych.

„Żółta naklejka” na przejazdach linii szerokotorowej

19 września w Zamościu odbyła się inauguracja kampanii edukacyjnej spółki PKP LHS. Udział w niej wzięli przedstawiciele Fundacji Grupy PKP. O sukcesie projektu „Żółta naklejka PLK” opowiedział Mirosław Antonowicz, Członek Zarządu PKP S.A., Przewodniczący Rady Fundacji Grupy PKP oraz  Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, Katarzyna Kucharek. – Najczęstszy błąd i wykroczenie to lekceważenie znaku „Stop”. Zdarzają się również przypadki wjazdu na tory przy zamykających się rogatkach lub próby ich ominięcia. – powiedział Mirosław Antonowicz.

Inauguracja kampanii edukacyjnej „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych”, fot. PKP LHS

W ramach kampanii „Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych” PKP LHS będzie sukcesywnie umieszczała „Żółtą naklejkę” na wszystkich przejazdach linii szerokotorowej (na odwrocie krzyża św. Andrzeja i napędach rogatkowych). Na naklejkach znajdzie się numer alarmowy 112, numer do służb technicznych oraz indywidualny numer przejazdu, który pozwala precyzyjnie określić miejsce zdarzenia i, jeśli to konieczne, wstrzymać ruch pociągów na czas akcji ratunkowej. – Z danych Urzędu Transportu Kolejowego wynika, że w 2018 roku na przejazdach i przejściach kolejowo-drogowych doszło do 215 wypadków, w których zginęło 49 osób. We wszystkich sytuacjach incydenty i wypadki były spowodowane naruszeniem przepisów przez kierowców samochodów i niezachowaniem przez nich ostrożności na przejazdach. – dodał. Linia LHS przebiega w większości przez tereny słabo zurbanizowane, stąd od początku 2018 roku odnotowano tylko 4 wypadki incydentów,  wskutek czego ranne zostały 3 osoby.

Zwiedzanie nowoczesnego LHS Zamość Bortatycze na sieci linii PKP LHS, fot. PKP LHS

Bezpieczeństwo to nasz priorytet

Misją Fundacji jest pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego. W latach 2014 -2016 zrealizowano program edukacyjny skierowany do nauczycieli i uczniów klas 1-3 dotyczący bezpieczeństwa na kolei jak i w codziennym życiu. Od ponad trzech lat Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej poprzez udział w pracach grup roboczych Międzynarodowego Związku Kolei (UIC – International Union of Railways), Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU – International Road Transport Union) i Europejskiego Forum dot. Przejazdów (ELCF – European Level Crossing Forum). Wspólnie tworzymy projekt, realizowany od 2005 roku, pod nazwą ILCAD (International Level Crossing Awareness Day – Międzynarodowy Dzień na Przejazdach Kolejowo-Drogowych).  W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa kolejowego pracujemy w trzech obszarach: edukacji, egzekwowania prawa i modernizacji.

Fundacja Grupy PKP