W tym roku kolejarze uczcili 40. rocznicę I Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i 25. rocznicę założenia Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. XXXVI Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę odbyła się w dniach 16-17 listopada 2019 r.

Na zdj. od lewej strony: Ireneusz Merchel - Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu PKP Cargo S.A., Ignacy Góra - Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu PKP S.A., Andrzej Bittel - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Marek Chraniuk - Prezes Zarządu PKP Intercity S.A., fot. Marek Moczulski

„Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!” – Jan Paweł II wypowiedział te słowa na placu Zwycięstwa w Warszawie, dokładnie 40 lat temu podczas I Pielgrzymki Ojca Świętego do Polski, w czerwcu 1979 roku. W tym roku by, uczcić wydarzenia z lat 70-tych, kolejarze wyruszyli w XXXVI Ogólnopolską Pielgrzymkę Kolejarzy na Jasną Górę. W uroczystościach wzięli udział: Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Krzysztof Mamiński, Prezes Zarządu PKP S.A., Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity S.A., Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP Cargo S.A. i Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP.

- Kolejarze są grupą zawodową, która co roku licznie przybywa na Jasną Górę. Zapewne każdy w sercu z osobistymi intencjami, ale wspólnie modlimy się o dobro ojczyzny i kolei. Atmosfera, która nam towarzyszy w tym czasie zadumy jest niepowtarzalna – komentowała Katarzyna Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP.

Na zdj. Katarzyna Kucharek - Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP i Zbigniew Olszewski - Wiceprezes Zarządu Związku Solidarności Polskich Kombatantów w Gdańsku, fot. Marek Moczulski

Kolejarze modlili się o Boże błogosławieństwo dla Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, a także o rodziny i polską kolej. W modlitwach, tradycyjnie, uczestniczyli także kolejarze z Białorusi, Francji, Słowacji i Węgier.

Galeria zdjęć: fot. Marek Moczulski

Fundacja Grupy PKP