Kolejarze 25 listopada obchodzą „Święto Kolejarza”, zaś w tym samym dniu dzieci w całej Polsce świętują „Dzień Pluszowego Misia”. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. F. I. Grabowskiego we wsi Bodzanów postanowili połączyć oba te wydarzenia organizując konkurs plastyczny „Pociąg do misia”.

Prace konkursowe, fot. Fundacja Grupy PKP

Do konkursu zgłosiło się ponad 70 uczniów z klas I – III, a jego celem było rozbudzenie wśród dzieci pasji do kolei. Nauczyciele mieli również okazję porozmawiać z uczestnikami na temat poprawy bezpieczeństwa na obszarze kolejowym, w szczególności na dworcach, peronach, terenach przydworcowych oraz terenach przejazdów i przejść kolejowych .

Prace konkursowe były wykonane przy pomocy rodziców, aby zaangażować do zabawy całe rodziny. Jury miało ciężki orzech do zgryzienia ponieważ wszystkie prace wykonano na bardzo wysokim poziomie. Renata Zych, Koordynator projektu „Edukacja kolejowa” w imieniu Katarzyny Kucharek, Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP wręczyła nagrody zwycięzcom oraz opowiedziała najmłodszym o wybranych działaniach Fundacji skierowanych do dzieci, choćby takich jak nadchodzące warsztaty świąteczne, o niedawno zakończonych wycieczkach po dworcach kolejowych z cyklu „Kolejowe Perły Architektury” i tegorocznych Dniach Transportu.

Prace konkursowe, fot. Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP