Fundacja Grupy PKP we współpracy ze spółkami kolejowymi z Grupy PKP rozpoczęła we wrześniu tego roku realizację projektu „Bezpieczna Szkoła”, którego beneficjentami są uczniowie ponad 400 szkół podstawowych na terenie całej Polski. Przedsięwzięcie będzie prowadzone do końca maja 2020 roku.

Na zdj. dzieci z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechowicach-Dziedzicach, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i Ewa Moc z PKP Intercity S.A., fot. Fundacja Grupy PKP

Czym skorupka za młodu nasiąknie…

Celem projektu „Bezpieczna Szkoła” jest zwiększenie świadomości w zakresie bezpieczeństwa oraz nauczenie dzieci poprawnych zachowań, podczas podróży pociągiem. Dodatkowo, kolejarze opowiadają uczniom o swojej pracy, co w przyszłości może zaowocować większym zainteresowaniem pracą w tej branży.

Przedstawiciele: Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., PKP TELKOL Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., PKP Intercity S.A. i PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej Sp. z o.o., odwiedzają szkoły podstawowe, by przeprowadzać lekcje o bezpieczeństwie na kolei.  W trakcie takich spotkań poprzez zabawę, organizację konkursów czy gier, dzieci nauczą się nie tylko poprawnych zachowań na dworcach kolejowych oraz bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych różnymi środkami transportu. Poznają również zasady postępowania z urządzeniami elektrycznymi oraz dowiedzą się o wielu innych aspektach szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

„Bezpieczna Szkoła” w praktyce

Jedno z takich spotkań w ramach projektu „Bezpieczna Szkoła” odbyło się 18 listopada 2019 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechowicach-Dziedzicach. Tego dnia odwiedziła dzieci Ewa Moc, która na co dzień pracuje w PKP Intercity S.A. Podczas prelekcji  uczniowie   poznali różne rodzaje pociągów, od dawnego taboru po nowoczesne EIP, czyli „pendolino”. Następnie kierownik pociągu zaprezentował dzieciom wideoklipy instruktażowe, z których dowiedziały się jak należy bezpiecznie podróżować pociągiem, a także stosować się do przepisów bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego.  W trakcie zajęć dzieci korzystały również z książeczek edukacyjnych Fundacji Grupy PKP „Beni uczy bezpieczeństwa. Beni teaches you to behave safely”.  

Na spotkanie zostali zaproszeni także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z jednostki w  Czechowicach-Dziedzicach. Największą atrakcją był pies – funkcjonariusz o imieniu Buri. Funkcjonariusze zaprezentowali specjalny pokaz umiejętności psa tropiącego, jak i psa przewodnika.  Na koniec zostały wręczone dzieciom upominki ufundowane przez Fundację Grupy PKP i PKP Intercity S.A.

Bezpieczeństwo to nasz priorytet

Misją Fundacji Grupy PKP jest pogłębianie wiedzy i świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego. W latach 2014 - 2016 Fundacja zrealizowała program edukacyjny ,,Szkoła przyjazna bezpieczeństwu” skierowany do nauczycieli i uczniów klas 1-3, dotyczący bezpieczeństwa na kolei i w codziennym życiu. Od ponad dziesięciu lat Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP Katarzyna Kucharek reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej biorąc udział w pracach grup roboczych Międzynarodowego Związku Kolei (International Union of Railways - UIC), Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (International Road Transport Union - IRU) i Europejskiego Forum dot. Przejazdów Kolejowo- Drogowych (European Level Crossing Forum - ELCF). Wspólnie tworzymy projekt, realizowany od 2005 roku, pod nazwą ILCAD (International Level Crossing Awareness Day – Międzynarodowy Dzień na Przejazdach Kolejowo-Drogowych).  W ramach działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa kolejowego pracujemy w trzech obszarach: edukacji, egzekwowania prawa i modernizacji.

Fundacja Grupy PKP

fot. Fundacja Grupy PKP

fot. Fundacja Grupy PKP