Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP uczestniczyła w 22. plenarnym posiedzeniu Europejskiego Forum ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych (European Level Crossing Forum – ELCF), które odbyło się 21 listopada 2019 r. w Rzymie. Uczestnicy konferencji dzielili się przede wszystkim dobrymi praktykami w zakresie zwiększania bezpieczeństwa na przejazdach przy użyciu nowych technologii.

Na zdj. uczestnicy 22. plenarnego posiedzenia Europejskiego Forum ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych, m.in. Katarzyna Kucharek,  Prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP, fot. materiały prasowe

30 uczestników z 11 różnych krajów wzięło udział w 22. plenarnym posiedzeniu Europejskiego Forum ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych. Gospodarzem spotkania było włoskie Ministerstwo Infrastruktury i Transportu. Celem spotkania była wymiana dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w krajach skąd przyjechali reprezentanci.

Spotkanie miało miejsce w bibliotece Ministerstwa Infrastruktury i Transportu w Rzymie. Posiedzenie rozpoczął Allan Spence, nowy przewodniczący Europejskiego Forum ds. Przejazdów Kolejowo-Drogowych (European Level Crossing Forum – ELCF). Poranna sesja dotyczyła bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. Omawiano różne zagadnienia, które mają wpływ na malejące statystyki wypadków i zdarzeń, m.in. prezentowano rozwiązania inżynieryjne: CCTV, użycie detektorów przeszkód, czy zastosowanie ograniczania przekraczania terenów wokół przejazdów. Uczestnicy wymieniali się doświadczeniami w zakresie stosowanych rozwiązań, co może w przyszłości usprawnić działania przy przygotowaniu prac inwestycyjnych w danym kraju poprzez wybór odpowiedniej technologii, która zwiększy poziom bezpieczeństwa nas przejazdach kolejowo-drogowych. 

Prezentacje prelegentów

W dalszej części spotkania wybrane osoby prezentowały referaty w zakresie bezpieczeństwa kolejowego. Luciana Lorio, Przewodnicząca Grupy Roboczej Europejskiej Komisji Gospodarczej (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w referacie zaprezentowała przegląd działań Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE) związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. W prezentacji podkreśliła, że 90% wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie. Ponadto mówiła o konieczności wdrożenia nowego znaku informacyjnego o możliwości przełamania rogatek w momencie, gdy kierowca utknie miedzy nimi. Wniosek w tej sprawie zostanie złożony na najbliższym Światowym Forum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego UNECE, które odbędzie się w 2020 roku w Genewie. Przewidywane zakończenie procedur związanych z wdrożeniem nowego znaku w życie może nastąpić w 2021 roku. Domenico Ronzino, Kierownik Techniczny RFI SpA, przedstawił metodologię stosowaną przez RFI do ustalania poziomów przejazdów kolejowo-drogowych. Podkreślił, że kilku innych zarządców infrastruktury kolejowej zastosowało podobną ocenę ryzyka na przejazdach kolejowo-drogowych. Jej wyniki zostaną wykorzystane przy planowaniu kolejnych inwestycji. Alain Autruffe, dyrektor Programowy ds. przejazdów kolejowo-drogowych w przedsiębiorstwie Francuskiego Państwowego Przewoźnika Kolejowego (SNCF), poinformował o „Wynikach zestawienia sygnałów dźwiękowych na przejazdach kolejowo-drogowych” przesłanego latem przez UIC do wszystkich członków ELCF. 17 różnych krajów szczyci się dobrymi wynikami. Autruffe wyjaśnił także proces stosowany przez SNCF do oceny ryzyka i priorytetowego traktowania inwestycji na przejazdach kolejowo-drogowych. Luisa Garcia, Szefowa ds. Bezpieczeństwa i Ochrony w portugalskim Ministerstwie, zaprezentowała wyniki portugalskiego programu eliminacji przejazdów kolejowo-drogowych oraz wnioski z zastosowania detektorów przeszkód.  

Andrea Biava i Simona Guerrizio z włoskiej agencji bezpieczeństwa kolei (ANSF) zaprezentowali referat pt. „Ograniczenie ryzyka na przejazdach kolejowo-drogowych z punktu widzenia ANSF”.

Pavlina Skladana, naukowiec z Czeskiego Centrum Badań Transportu (CDV), poinformowała o wynikach testów przeprowadzonych na panelach przeciwwłamaniowych zastosowanych na dwóch przejazdach kolejowo-drogowych w jej kraju. Zastosowanie tego rozwiązania ma pomóc w walce z pieszymi przechodzącymi przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu. Czeskie statystyki pokazują, że co roku ginie 200 osób, które korzystają z tzw. „dzikich przejść”. Skuteczność paneli jak na razie ocenia pozytywnie.

Ramon Atochero Velasco, ekspert ds. Bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych hiszpańskiego zarządcy infrastruktury kolejowej ADIF, zaprezentował wyniki z zastosowania systemów rejestracji danych i wykrywania przeszkód opartych zastosowaniu systemu opartego na kamerach przemysłowych, tzw. obstacle detection system based on artificial vision.  System ten jest na razie zainstalowany na wybranych przejazdach kolejowo – drogowych. Jego celem jest wykrywanie obiektów, które znajdują się na niestrzeżonym przejeździe. Po wykryciu niebezpiecznego zdarzenia, system wysyła informację do maszynisty o zaistniałej sytuacji.

Na koniec tej części spotkania wystąpił Allan Spence, przewodniczący ELCF. W wypowiedzi położył nacisk na lepsze rozwiązywanie problemu zarządzania ryzykiem. Podkreślił, że ILCAD pomaga edukować, dzieli się dobrymi praktykami, a przede wszystkim zaznaczył jak egzekwować dobre zachowania, które były bardzo skuteczne przez ostatnie jedenaście lat. Zaproponował również opracowanie wytycznych dla UIC przy współpracy z ELCF.

Druga część 22. plenarnego spotkania była poświęcona działaniom edukacyjnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Jarmo Koistinen, z Fińskiej Agencji Infrastruktury Transportowej (FTIA) opowiadał o „Dniu ILCAD w Finlandii”. Przedstawiciele fińskiego Ministerstwo Transportu zorganizowali działania w ramach ILCAD-u zaraz po zdarzeniu, które miało miejsce w ich kraju, gdzie doszło do stłuczki pociągu z ciężarówką wojskową na przejeździe kolejowo-drogowym. W związku z tym przeprowadzono tam trzy prezentacje dla mediów i zorganizowano w Muzeum Kolejnictwa zajęcia dla dzieci. Uczestniczyło w nim wielu rodziców wraz z dziećmi (szacuje się, że ok. 400 osób).

Pieter Van Eyndhoven i Annelies De Keyser przedstawiciele belgijskiego zarządcy infrastruktury kolejowej INFRABEL przedstawili wyniki kampanii społecznej z czerwca 2019, w ramach, której zaprosili do współpracy twórców znanego w ich kraju serialu telewizyjnego Thuis (W domu)”.

Przedstawiciele zarządcy przeprowadzili w 2018 roku ankietę, z której wynikało, że 46% wszystkich ankietowanych ignorowało przepisy ruchu drogowego w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. 77% stwierdziło, że umyślnie złamało przepisy ruchu drogowego. W związku z tym INFRABEL opracował strategię komunikacji opartą na popularnym flamandzkim serialu telewizyjnym „Thuis”, oglądanym przez wielu młodych ludzi. Serial miał ogromną popularność. 1 273 238  to średnia ilość widzów, przypadająca na odcinek.

Isabelle Fonverne przedstawiła podsumowanie światowej kampanii ILCAD 2019, prowadzonej w 40 krajach. W tym roku do udziału w kampanii dołączyły dwa kraje: Algieria i Madagaskar. Kampania społeczna w tym roku była pod hasłem „Najważniejsze STOP (zatrzymanie) w ciągu dnia!”. Skierowano ją do profesjonalnych kierowców ciężarówek, autobusów, autokarów, pojazdów rolniczych, przemysłowych i pojazdów ratowniczych. Podczas prezentacji Fonverne pokazała trzy filmy wyprodukowane w Czechach przez Ministerstwo Transportu i CDV, czeskie centrum badań transportu, z poradami bezpieczeństwa dla kierowców ciężarówek w sytuacjach awaryjnych.

Filmy są dostępne na platformie YouTube ILCAD:

W trakcie wystąpienia podkreśliła wkład polskiego zarządcy infrastruktury kolejowej, którego nagrania wideo z uchwyconymi zdarzeniami na przejazdach kolejowo-drogowych są popularne w sieci internetowej i są wykorzystywane w kampanii Bezpieczny przejazd –„Szlaban na ryzyko!” Filmy można także obejrzeć na YouTube, wchodząc na wyżej podane linki. 

Erwin Woord, doradca ds. Komunikacji w ProRail, zrelacjonował konferencję inaugurującą ILCAD 2019, którą ProRail zorganizował 6 czerwca w holenderskim mieście Amersfoort. Podkreślił wielki sukces konferencji ILCAD zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i międzynarodowym. O tym wydarzeniu można przeczytać na naszej stronie: www.pkp.pl/pl/fundacja-aktualnosci/2371.

  • • 180 uczestników
  • • 25 reprezentowanych krajów
  • • 43 działania z 17 różnych krajów

Można obejrzeć wideo z podsumowaniem konferencji inaugurującej ILCAD na kanale YouTube ILCAD:

oraz przeczytać na: https://uic.org/com/uic-e-news/650.

Woord podał także informacje o środkach krajowych: ProRail chce pozbyć się wszystkich pasywnych przejazdów kolejowych do roku 2023. Chcą zwiększyć bezpieczeństwo w porcie w Rotterdamie. Wyjaśnił, że odbiorcami ich różnych kampanii krajowych byli zarówno kierowcy ciężarówek, osoby starsze, jak i małe dzieci. Na koniec powiedział również o ich kontrowersyjnej kampanii skierowanej do nastolatków pt. „Fashion victim”.

Robert Wainwright z Network Rail zaprosił wszystkich uczestników na konferencję inauguracyjną ILCAD 2020, która odbędzie się 11 czerwca w Wielkiej Brytanii. Przedstawił także rozwiązania stosowane w jego kraju przy budowie przejazdów kolejowo-drogowych. Fonverne zasugerowała kilka pomysłów na „Ogólnoświatową kampanię ILCAD 2020”. Powiedziała również, że Międzynarodowy Związek Kolei przygotowuje nową stronę internetową kampanii społecznej ILCAD, którą zaprezentuje z początkiem 2020 roku. Więcej informacji na stronie: www.ilcad.org; ILCAD FB; ILCAD Twitter; ILCAD Instagram

Fundacja Grupy PKP