Czterdziestu najlepszych uczniów, przebywających na co dzień w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Puławach, otrzymało nagrody za dobre wyniki w nauce i zachowaniu.
Paczki dla nich przygotowała Fundacja przy wsparciu spółek z Grupy PKP.

do okienka

 W ośrodku przebywają dzieci z deficytami fizycznymi i intelektualnymi. Pozostają pod opieką wyspecjalizowanej kadry wychowawców i pedagogów do 24 roku życia.

Zadaniem pracowników jest przygotowanie ich do samodzielnego życia po opuszczeniu ośrodka. Nauczyciele w codziennej pracy dbają o rozwój i dobre samopoczucie podopiecznych.

Wspierają ich w pracy nad sobą poprzez budowanie pewności siebie, realizacji celów i zdobywania dobrych wyników w nauce oraz zachowaniu w grupie, nie tylko na zajęciach. Pracownicy ośrodka edukują, dają poczucie bezpieczeństwa oraz wspierają ich rozwój i budują wiarę w możliwości podopiecznych.

By zrealizować swoje założenia dydaktyczne, dyrekcja Ośrodka w Puławach zwróciła się do nas o pomoc w przekazaniu symbolicznych upominków dla najlepszych uczniów, którzy swoimi osiągnięciami i postawą wyróżniają się wśród pozostałych podopiecznych. Dziękuję wszystkim, którzy nam pomogli. – powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

W lutym Fundacja przekazała tej wyjątkowej placówce drobne nagrody rzeczowe. Zostały one wręczone dzieciom podczas uroczystego apelu, podsumowującego pierwsze półrocze roku szkolnego. Dzięki pomocy Fundacji Grupy PKP, około 40 uczniów zostało nagrodzonych m.in. za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie czy osiągnięcia artystyczne.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia osób potrzebujących, którym na co dzień pomagamy. Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania i pomóc innym, masz szansę to zrobić poprzez przekazanie
1% podatku, pod numerem KRS: 0000499069 . W tym roku zebrane środki przekażemy na rzecz dzieci z niepełnosprawnością oraz z rodzin ubogich, które przebywają na oddziałach szpitalnych.

Fundacja Grupy PKP

do tekstu

na stron

FGPKP pulawy nagrody