Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP wzięła udział w szóstej edycji konferencji zorganizowanej przez Fundację ProKolej „Przejazdy Kolejowo – Drogowe 2020. Innowacje, inwestycje i edukacja”. W wydarzeniu wziął też udział Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A., przewodniczący rady Fundacji Grupy PKP.

 

Zorganizowana przez Fundację ProKolej konferencja odbyła się 9 marca, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Warszawie. Konferencja skierowana była do podmiotów rynku kolejowego oraz drogowego, w tym przedstawicieli administracji i organów nadzorczych, zarządców infrastruktury, firm zaangażowanych we wszystkie etapy procesu inwestycyjnego oraz producentów
i wykonawców nawierzchni, urządzeń sterowania ruchem, wyposażenia i oznakowania.

Przejazdy kolejowo drogowe 2020

Z misją dla bezpieczeństwa

W programie konferencji znalazły się prezentacje i dyskusje, dotyczące najnowszych rozwiązań w zakresie techniki i zarządzania bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo- drogowych.

Wystąpienie z ramienia Fundacji Grupy PKP,  miała prezes zarządu Katarzyna Kucharek. Prezentacja poświęcona została rozwiązaniom stosowanym zagranicą w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na przejazdach. – Na całym świecie są stosowane liczne rozwiązania, mające na celu poprawę bezpieczeństwa, ponieważ problem wypadków na przejazdach nie zna granic. Większość z nich jest omawiana w ramach międzynarodowych prac grup roboczych pod kątem edukacji, egzekwowania prawa, modernizacji i zarządzania ryzykiem. Zdecydowana większość dobrych praktyk została już wdrożona w Polsce i niewiele więcej możemy zrobić w tym zakresie. To na czym powinniśmy się skupić to systematyczność i legislacja. – opowiedziała podczas swojej prezentacji Katarzyna Kucharek.  

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Fundacja Grupy PKP stara się zwiększać świadomość na temat zagrożeń i zwiększania bezpieczeństwa na przejazdach dla uczestników ruchu kolejowo – drogowego. Na przestrzeni lat przedstawiciele organizacji brali aktywny udział w wielu konferencjach branżowych i grupach roboczych, zajmujących się tą tematyką. Od 2016 roku jesteśmy członkiem grup roboczych Międzynarodowego Związku Kolei. Wspieramy zagraniczne inicjatywy takie jak ILCAD oraz polskie kampanie społeczne – „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko!” i „Kolejowe ABC...”

Fundacja Grupy PKP