Drogie Koleżanki i Koledzy, Kolejarze! Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc. Krzysztof Gołębiewski był pracownikiem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Poznaniu. Od 2015 roku przebywa na rencie z powodu choroby, z którą się zmaga. Diagnoza, którą otrzymał w 2014 roku zmieniła jego życie - nowotwór złośliwy mózgu. 

 W tym czasie, przeszedł 5 operacji, był na radioterapii, a obecnie rozpoczął chemioterapię, która potrwa pół roku. W drugim etapie leczenia zostanie poddany protonoterapii w Krakowie lub Essen w Niemczech, a następnie będzie przebywał w Lublinie, gdzie tylko tam pacjenci poddani są leczeniu metodą Nano Therm. Kolejne etapy leczenia są najbardziej kosztowne. Ich koszt wynosi ok 200 tys. zł. Jest to ogromna kwota, której pan Krzysztof nie jest w stanie sam zebrać. Pomóżmy mu w tej trudnej sytuacji! 

Pan Krzysztof na co dzień jest ojcem 4,5 letniej córeczki – ma dla kogo żyć. W wychowaniu pomagają mu rodzice, w których ma nieocenione oparcie.

Fundacja Grupy PKP prowadzi zbiórkę pieniężną na leczenie Krzysztofa Gołębiewskiego. Zwracamy się do ludzi dobrej woli, którzy mogą wspomóc go w tej trudnej sytuacji.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto nr: 38 1320 0019 1649 3010 2000 0007 wpisując w treści przelewu: darowizna na cele statutowe – dla Krzysztofa Gołębiewskiego.

Zbiórkę prowadzimy do 15 maja 2020 r.

  • Można też przekazać 1 % podatku postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

W formularzu rocznego zeznania podatkowego, w kategorii: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO" (OPP), w rubryce Numer KRS należy wpisać 0000499069, obok wysokość wnioskowanej kwoty.

Następnie poniżej w kategorii INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, w rubryce Cel szczegółowy 1% należy wpisać Krzysztof Gołębiewski oraz (koniecznie) w rubryce Wyrażam zgodę, w kwadracie zaznaczyć „X”.

Untitled design 2