Na przestrzeni lat, ksiądz Marciniak wielokrotnie uczestniczył w ważnych dla kolejarzy mszach i wydarzeniach. Jako krajowy animator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich pełni swoją misję kapłańską z ogromnym zaangażowaniem. Jest zawsze z ludźmi i dla ludzi.

 Wiele razy w swoich kazaniach, duszpasterz nawoływał do wzajemnego szacunku i miłości, które powinny panować w kolejarskiej rodzinie. Historia pracy kapłańskiej księdza Marciniaka, to historia osoby, angażującej się w pomoc i wsparcie duchowe dla wszystkich potrzebujących.

Starając się nieść pomoc, ksiądz od ponad dwudziestu lat jest związany
z poradniami katolickimi, m.in. pracował w Archidiecezjalnej Poradni Katolickiej w Warszawie. Wspiera też Kolejowy Ośrodek Wypoczynkowy w Łącku. Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich pod przewodnictwem animatora, ks. Marciniaka zajmuje się organizacją wypoczynku w Łącku dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz z ubogich rodzin kolejarskich.

Swój wkład w organizację kolonii miała również Fundacja Grupy PKP, która od lat wspiera działalność ks. Marciniaka. Wspólnymi siłami udało się przygotować placówkę do wakacyjnych turnusów. Sukcesem zakończył się także, zapoczątkowany przez ks. Marciniaka remont kolejowego ośrodka. Dzięki przeprowadzonej przez Fundację zbiórce pieniędzy, przeprowadzono potrzebne prace remontowe, na terenie tego wyjątkowego dla kolejarzy i bliskiego dla ks. Marciniaka miejsca.

Z okazji wyjątkowego jubileuszu 40 – lecia posługi kapłańskiej i pomocy dla potrzebujących, dziękujemy ks. Ryszardowi Marciniakowi za jego zaangażowanie, pomoc innym oraz aktywizację środowiska kolejarzy w Polsce.

Życzymy sukcesów i kolejnych wielu udanych lat pracy.  

Fundacja Grupy PKP

 

2017 05 19 1131

 W Ośrodku Kolejowym w Łącku. 7 lipca 2016 r. Archiwum Fundacji Grupy PKP.

 

CK 28 lipca 2018 4

Ks. Ryszard Marciniak podczas odprawiania mszy świętej w Łącku. Archiwalne zdjęcia M. Moczulskiego. 

 

CK 28 lipca 2018 1

ks. Ryszard Marciniak w Łącku. Archiwalne zdjęcia M. Moczulskiego.