W Warszawie 14 czerwca 2020 r. odbyły się obchody 175. rocznicy uruchomienia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Fundacja Grupy PKP włączyła się w organizację tego wydarzenia. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, spółek kolejowych Grupy PKP, Urzędu Transportu Kolejowego, Polskiego Stowarzyszenia Miłosników Kolei oraz związków zawodowych uczestniczyli w uroczystej mszy świętej koncelebrowanej, a następnie złożyli wiązanki na grobie zasłużonych dla „wiedenki”.

Jubileusz „wiedenki” jest wpisany w kalendarz uroczystości nie tylko Fundacji Grupy PKP, ale także kolejarzy. Miłośnicy kolei oraz przedstawiciele spółek kolejowych każdego roku 14 czerwca spotykają się przy grobie Stanisława Wysockiego (1805-1868). Składają symboliczną wiązankę, upamiętniając inżyniera i budowniczego pierwszej linii kolejowej Królestwa Polskiego, jednej z pierwszych magistral kolejowych Europy.  

Pamiętamy o historii

14 czerwca 2020 r. minęło dokładnie 175 lat od dnia, w którym z Warszawy do Grodziska wyruszył pierwszy pociąg. „Wiedenka” jest wyjątkowa: mimo niesprzyjających warunków politycznych została zbudowana z incjatywy Banku Polskiego, a zaprojektował ją i budową kierował inżynier Banku Polskiego, Stanisław Wysocki. Była pierwszą drogą żelazną Królestwa Polskiego. Często jest nazywana królową polskich dróg żelaznych. Była tchnieniem wolności i pochwały dla polskiej myśli technicznej. Kolejarze pamiętają o jej wartości i historycznym znaczeniu. – Kolej odegrała ważną rolę w historii XIX wieku. Rolą Fundacji Grupy PKP jest upamiętnienie ważnych wydarzeń historycznych, zwłaszcza z udziałem kolejarzy w roli głównej. Rozwój ekonomiczny i technologiczny nie odbyłby się bez rozwoju dróg żelaznych i budowy parowozów. Jesteśmy dumni z tego, że mimo upływu 175 lat kolejarze upamiętniają tak ważne wydarzenia. – mówi prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, Katarzyna Kucharek.

Wiedenka12

Ks. Eugeniusz Zarębiński, duszpasterz kolejowy. fot. Fundacja Grupy PKP

Duży w tym udział także naszego wolontariusza, członka Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei, Marka Moczulskiego.  – Marzę, aby 14 czerwca był dla kolejarzy ważną datą, choć nie zaznaczoną na czerwono w kalendarzu. – powiedział pan Mark, który 14 czerwca oprowadzał gości po Starych Powązkach i przypomniał historię budowy „wiedenki”. 

Wiedenka13

Marek Moczulski fot. Fundacja Grupy PKP

Na Starych Powązkach

Pamięć o „wiedence” uczczono uroczystą mszą świętą w intencji kolejarzy. Była sprawowana w kościele św. Boromeusza na Starych Powązkach w Warszawie. W koncelebrze był krajowy duszpasterz kolejarzy, ks. kanonik Eugeniusz Zarębiński, który w kazaniu pięknie nawiązał do obchodzonej rocznicy, mówił o pomyślności kolei. W uroczystości wzięli udział: Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury; Andrzej Olszewski, członek zarządu PKP S.A.; Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A. i przewodniczący rady Fundacji Grupy PKP; Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.; Jacek Zawadzki, prezes zarządu CS Natura Tour sp. z. o.o.; Radosław Zawierucha, członek zarządu PKP Informatyka sp. z.o.o. oraz Andrzej Bogusz, członek zarządu Xcity Investment sp. z.o.o. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego, Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei oraz związków zawodowych, m.in. Jan Przywoźny, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. Uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe: PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność" i Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy.  

Wiedenka5

Jan Przywoźny, przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy wraz z pocztem sztandarowym fot. Fundacja Grupy PKP

Spacer pamięci

Po mszy świętej zaproszeni goście zostali przywitani przez organizatorów wydarzenia: Fundację Grupy PKP oraz Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei. Znicze zapalono na grobie Leona Miaskowskiego, pierwszego polskiego maszynisty kolejowego, który pracował na „wiedence”. Następnie udano się na mogiłę Stanisława Rybickiego, współzałożyciela kolejowej służby zdrowia. Ważne w czasie spaceru było złożenie wiązanek na grobie budowniczego „wiedenki”, inżyniera Stanisława Wysockiego. Poczty sztandarowe i kolejarze oddali hołd chwilą zadumy. Modlitwę poprowadził ksiądz Eugeniusz Zarębiński. Marek Moczulski opowiedział o pionierze polskiego kolejnictwa, historii DŻWW oraz jej znaczeniu dla kraju. Potem kolejarze udali się do katakumb, by upamiętnić inżyniera Teodora Urbańskiego, projektanta przebiegu trasy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, którego tablicę odrestaurowała i dała jej drugie życie konserwator Danuta Rudzińska. Spacer i pożegnanie gości nastąpiło przy grobie toromistrza pracującego na trasie „wiedenki”, polskiego noblisty i literata Władysława Stanisława Reymonta. 

Wiedenka7

Wspólne zdjęcie zaproszonych gości, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, zarządów spółek kolejowych z Grupy PKP, Urzędu Transportu Kolejowego
oraz organizacji pozarządowych przy grobie Stanisława Wysockiego, budowniczego DŻWW. fot. Fundacja Grupy PKP

 

Rok „wiedenki”

Droga Żelazna Warszawsko-Wiedeńska była pierwszą linią kolejową w ówczesnym Królestwie Polskim. Jej projektant i budowniczy to inżynier Banku Polskiego Stanisław Wysocki. Droga łączyła Warszawę z granicą zaboru austriackiego. Trasa z Warszawy przez Grodzisk Mazowiecki, Żyrardów, Skierniewice, Lipce Reymontowskie, Koluszki, Piotrków Trybunalski, Radomsko, Częstochowę
i Zawiercie do Sosnowca jest nazywana królową polskich dróg żelaznych. Pierwszy odcinek wybudowano w 1845 r., a w 1912 została upaństwowiona przez władze rosyjskie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniach związanych z rocznicą uruchomienia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, które są organizowane m.in. przez Stację Muzeum, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.

Fundacja Grupy PKP wspiera działania związane z promocją historii, kultury i dziedzictwa kolejowego. Obserwujcie stronę fundacjapkp.pl oraz profil Fundacji w serwisie Facebook: www.facebook.com/FundacjaGrupyPKP. Znajdziecie tam  informacje o zaplanowanych działaniach jubileuszowych.

Wiedenka

Delegacja przy grobie Władysława Reymonta, noblisty i toromistrza na trasie linii DŻWW. fot. Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP