Dzięki darowiźnie celowej przekazanej przez PKP Intercity S.A. wspieramy realizację projektu edukacyjnego „Poznań, Warszawa – wspólna sprawa! Wielkopolanie w Powstaniu Warszawskim”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Kochania Poznania. Jej celem jest upowszechnienie wśród Wielkopolan wiedzy o Powstaniu Warszawskim, jako ogólnonarodowym zrywie. Fundacja zwraca uwagę na udział i rolę Wielkopolan w Powstaniu, przypomina sylwetki bohaterów.

Fundacja Grupy PKP od początku swojej działalności pielęgnuje historyczne dziedzictwo Polski. Wspiera organizację i aktywnie uczestniczy w wielu wydarzeniach upamiętniających ważne momenty w dziejach naszego kraju. Działania na rzecz edukacji w tym zakresie należą do kluczowych obszarów misji Fundacji.