Dzięki darowiźnie celowej przekazanej przez PKP Intercity S.A. pomogliśmy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek”. Przekazane środki pozwolą na organizację wycieczki do Krakowa, w której, w ramach projektu „Marzenia trzeba realizować” weźmie udział 11 osób z niepełnosprawnością.

Stowarzyszenie „Wiatraczek” pomaga osobom z niepełnosprawnościami włączać się do aktywnego życia społecznego, działa na rzecz wyrównywania szans tych osób oraz wspiera ich opiekunów.

Pomoc Stowarzyszeniu wpisuje się w jeden z kluczowych obszarów misji Fundacji Grupy PKP, która aktywnie działa na rzecz aktywizacji osób z niepełnosprawnością, między innymi na rynku pracy. Ponadto udziela wsparcia w zakresie leczenia i rehabilitacji, w tym zakupu odpowiedniego sprzętu najbardziej potrzebującym oraz promuje wśród Polaków właściwe postawy wobec osób z niepełnosprawnościami w codziennym życiu.