Pomagamy szpitalom, wspieramy edukację zdalną, dostarczamy środki ochrony osobistej najbardziej potrzebującym oraz organizujemy pracę wolontariuszy. Fundacja Grupy PKP nie ustaje w działaniach na rzecz zwalczania skutków pandemii wywołanej SARS-CoV-2 – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

5 mln złotych – to kwota, która od początku trwania pandemii trafiła za pośrednictwem Fundacji do placówek medycznych. W akcję zaangażowały się spółki Grupy PKP. Dzięki ich wsparciu finansowemu udzielono pomocy m.in. Narodowemu Instytutowi Leków, Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.

1 mln złotych PKP LHS Sp. z.o.o. wspólnie z Fundacją Grupy PKP przekazała na wsparcie placówek medycznych z województwa lubelskiego. Wsparcie otrzymały następujące szpitale: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Szczebrzeszynie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim oraz Fundacja Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.

55 uczniów otrzymało – dzięki współpracy Fundacji Grupy PKP z Fundacją Lotos – sprzęt komputerowy konieczny do edukacji on-line. Komputery wyposażone w odpowiednie oprogramowanie trafiły do dzieci z najuboższych rodzin kolejarskich – to pozwoliło im kontynuować naukę w trybie zdalnym.

6 500 maseczek ochronnych – taką liczbę towaru „pierwszej potrzeby” Fundacja Grupy PKP przekazała m.in. pracownikom spółek kolejowych, którzy pozostając na służbie, nie mieli możliwości pracy zdalnej. Maseczki zostały wyprodukowane przez bydgoską firmę „Modus”, która na co dzień zajmuje się szyciem mundurów kolejowych. Maseczki zostały również zakupione dla pracowników budowlanych m.in. realizujących inwestycje kolejowe na zlecenie firmy „Budimex”.

40 osób w ramach wolontariatu zaangażowało się w pomoc przy zwalczaniu skutków pandemii koronawirusa. Ochotnicy zajmowali się m.in. dystrybuowaniem środków czystości i ochrony osobistej. Dzięki ich pracy, koordynowanej przez pracowników Fundacji Grupy PKP, wsparcie otrzymała jedna z grup społecznych najbardziej narażonych na ryzyko zakażenia SARS-CoV-2, czyli osoby po 65. roku życia.

To tylko część inicjatyw Fundacji Grupy PKP podjętych w ramach walki ze skutkami COVID-19. Chcecie dowiedzieć się więcej – koniecznie zobaczcie film poświęcony naszej działalności w czasie pandemii koronawirusa.