16,65 – tyle litrów krwi udało się zebrać w ramach wakacyjnej akcji zbiórki, zorganizowanej przez Fundację Grupy PKP i Narodowe Centrum Krwi.

Krew oddawano w 21 miastach. Fundacja Grupy PKP zwróciła się z apelem do pracowników kolei, by włączyli się do akcji. Na specjalne hasło: „Kolejarz” oddawano bezcenny dar, zgłaszając się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddziałów Terenowych i mobilnych punktów pobierania krwi.

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel.