Pierwsze samoobsługowe automaty umożliwiające przekazywanie zbliżeniowo bezgotówkowych dotacji zostaną zamontowane na dworcach kolejowych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.

Dzięki uprzejmości PKP S.A., Fundacja Grupy PKP podjęła współpracę z Caritas Polska - największą organizacją charytatywną w kraju, przy projekcie montażu datkomatów na dworcach kolejowych. Datkomaty to wyposażone w ekran dotykowy, samoobsługowe automaty umożliwiające przekazywanie zbliżeniowo bezgotówkowych donacji. Na ekranie darczyńcy mogą wybrać jedną z kwot, bądź też wpisać własną. Wszystkie środki zebrane dzięki tym urządzeniom będą przeznaczone na działalność charytatywną Caritas Polska.

Dziękuję Ks. Marcinowi Iżyckiemu za możliwość współpracy przy projekcie montażu datkomatów na dworcach kolejowych. Fundacja Grupy PKP wspiera osoby w potrzebie, wykluczone społecznie, którym możemy pomóc, a kolej dzięki swoim zasięgom jest w stanie zrealizować skutecznie to wsparcie. Dzięki montażowi datkomatów w centrum komunikacyjnym dużych aglomeracji wiele osób w łatwy i dogodny sposób może dokonać wpłat na szczytny cel.- powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP podczas inauguracji projektu, która odbyła się 29 września w siedzibie Caritasu w Warszawie.

Bezgotówkowe automaty będą montowane w całym kraju w różnych lokalizacjach. Docelowo ma ich być 15. M.in. zostaną udostępnione podróżnym na dworcach kolejowych: Warszawa Centralna im. Stanisława Moniuszki, Kraków Główny, Wrocław Główny i Katowice. Pierwsze datkomaty będą zamontowane już w październiku.

Fundacja Grupy PKP

DSC 5403

Ks. Marcin Izycki, Dyrektor Caritas Polska i Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP fot. Łukasz Sawicki 

DSC 5439
Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP fot. Łukasz Sawicki 

DSC 5558

Od lewej: Bernard Boczar – dyrektor działu rozwoju produktów samoobsługowych PeP, Maciej Czapiewski – menadżer działu rozwoju rynków i produktów Mago S.A.,
Katarzyna Kucharek - prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, Kamila Kaliszyk – dyrektor ds. rozwoju rynku, polski oddział Mastercard Europe, Ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska. fot. Łukasz Sawicki 

DSC 5474

Dokonywanie płatności przez datkomat. Fot. Łukasz Sawicki

DSC 5488

Fot. Łukasz Sawicki