Już po raz drugi Fundacja Grupy PKP wsparła podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Szansa. Przekazane środki stanowiły pomoc dla osób z niepełnosprawnością. Dzięki tym funduszom organizowane są specjalne warsztaty, na których osoby z niepełnosprawnością umysłową uczą się kreatywności i pomysłowości.

 Fundacja Grupy PKP przekazała środki finansowe w celu pokrycia kosztów terapii zajęciowej i rehabilitacji podopiecznych Stowarzyszenia. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Terapia, której organizację wsparła Fundacja Grupy PKP, polega na organizacji warsztatów, na których podopieczni Stowarzyszenia wykonują m.in. okolicznościowe kartki świąteczne. W ostatnich zajęciach, pod czujnym okiem 8 instruktorów, uczestniczyło około 30 osób z niepełnosprawnością.

Fundacja Grupy PKP od lat wspiera osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz pomaga instytucjom opiekującym się takimi osobami. Nasza pomoc ma szeroki zakres: od fundowania potrzebnego sprzętu, takiego jak np. wózki inwalidzkie, po wsparcie działań pomagających w aktywizacji osób z niepełnosprawnością, czyli pozwalających im nabyć przydatne umiejętności – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Przedsięwzięcie, które wsparła Fundacja Grupy PKP, ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością. Planowana jest kontynuacja tego projektu.

Dzięki wymiernemu wsparciu Fundacji Grupy PKP podopieczni Stowarzyszenia mają zapewnione wsparcie, terapię zajęciową, rehabilitację. Czują się potrzebni i aktywni nawet na wsi. Bardzo dziękuje Fundacji Grupy PKP za pomoc i liczę na dalszą współpracę bo warto wspólnie czynić dobro. Razem zmieniamy świat na lepsze – mówi Norbert Krzykawski, prezes zarządu Stowarzyszenia Pomocy Szansa.

Fundacja Grupy PKP

Dziaamy na rzecz wyrwnywania szans spoecznych2