Zarząd PKP S.A. powołał nowego Przewodniczącego Rady Fundacji Grupy PKP, został nim Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., który zastąpił w tej roli Mirosława Antonowicza.

 – Fundacja Grupy PKP gotowa jest nieść pomoc wszędzie tam, gdzie akurat jest ona potrzebna: osobom chorym, wykluczonym, z niepełnosprawnościami, w bardzo trudnej sytuacji życiowej czy dzieciom z ubogich rodzin. Szczególnie ważne są działania dedykowane środowisku kolejarskiemu, na przykład te wspierające rozwój edukacji kolejowej, edukacji w obszarze bezpieczeństwa na kolei czy dbałość o nasze historyczne dziedzictwo. Dlatego właśnie kolejowe spółki, nie tylko z Grupy PKP, od lat aktywnie wspierają pracę Fundacji, przekazując swoje środki – mówi nowy przewodniczący Rady Fundacji.

Mamiski K 9853

Do roli przewodniczącego należy kierowanie pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji. Zarząd PKP S.A. powołał do Rady Fundacji dwóch nowych członków: Macieja Zagórskiego, prezesa zarządu PKP TELKOL sp. z o.o oraz Krzysztofa Losza, dyrektora Biura Rozwoju, Relacji Inwestorskich i Marketingu w PKP CARGO S.A. Zgodnie ze Statutem Rada Fundacji Grupy PKP powoływana jest przez Fundatora na okres czterech lat. Członkami Rady zostają przedstawiciele PKP S.A. oraz donatorów – spółek kolejowych, które wspierają działania Fundacji. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

Serdecznie gratuluję wszystkim nowym Członkom Rady Fundacji Grupy PKP objęcia stanowisk i jednocześnie życzę powodzenia oraz satysfakcji z nowych wyzwań, które stoją przed Państwem. Fundacja Grupy PKP obecnie aktywnie włącza się i inspiruje do działania w walce ze skutkami pandemii, nie zapominając przy tym o realizacji celów statutowych. Gdy już ten trudny czas minie, będziemy mogli z dumą powiedzieć, że kolejarze, między innymi dzięki Fundacji Grupy PKP, również mieli swój wkład w walkę ze skutkami epidemii – dodaje.

Fundacja Grupy PKP