Wszystkim Kolejarzom, zarówno tym, którzy przez ten cały trudny czas pozostają na służbie, wyjeżdżając w trasy, jak i tym, którzy pełnią ją w swoich domach składamy najserdeczniejsze życzenia dalszej wytrwałości, satysfakcji z każdego dnia i pomyślności nie tylko w życiu zawodowym, ale i osobistym. Życzenia zdrowia i pogody ducha pragniemy złożyć także wszystkim emerytom i rencistom kolejowym.
Nigdy nie zapominamy o Państwa wieloletniej ciężkiej pracy i wkładzie wniesionym w rozwój polskiej kolei.

Jeszcze raz Wszystkiego Najlepszego!

 wito Kolejarza