Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, wzięła udział w uroczystym odsłonięciu odnowionej kwatery powstańczej IV Zgrupowania „Gurt” na Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach. Renowacja była możliwa między innymi dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Fundację Grupy PKP.

fot1

Pomysłodawcą odnowienia kwater powstańczych Zgrupowania „Gurt” jest Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Mazowiecki Wschodni Patrioci. Inicjatywa ma na celu przywrócenie należytej pamięci bohaterom, upowszechnienie wiedzy o historii zgrupowania oraz podtrzymywanie tradycji narodowej. Oddziały zgrupowania prowadziły akcje sabotażowe i dywersyjne między innymi na liniach kolejowych.

fot8

Jednym z głównych celów Fundacji Grupy PKP jest dbałość o historyczne dziedzictwo. Dlatego właśnie zaangażowała się w to szczytne przedsięwzięcie, jakim była renowacja mogił bohaterów zgrupowania „Gurt”.

Fundacja Grupy PKP