Dzięki darowiźnie celowej, przekazanej przez PKP Energetyka S.A., Fundacja Grupy PKP wsparła Niepubliczne Technikum Kolejowe w Tychach. Otrzymane środki pozwolą szkole na przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego dla przyszłych pracowników kolei.

– Chcemy, aby uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w szkołach kolejowych, mieli jak najlepsze warunki kształcenia. Odpowiednie wdrożenie do wykonywania zawodu kolejarza ma przecież fundamentalne znaczenie dla przyszłości polskich kolei. Mamy nadzieję, że udzielone tyskiemu technikum wsparcie będzie naszym małym wkładem w usprawnienie procesu edukacji młodych ludzi, którzy zdecydowali się wstąpić do wielkiej kolejarskiej rodziny – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

Za środki z darowizny placówka zakupi wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego dla przygotowujących się do wykonywania pracy elektroenergetyka transportu szynowego. Dotychczas uczniowie technikum korzystali z tego typu stanowisk udostępnianych przez inne szkoły.

Uczniowie technikum

– Misją PKP Energetyka jest wspieranie rozwoju polskiej kolei. Realizujemy tę misję na wiele sposobów, a jednym z nich jest wspieranie kształcenia młodych ludzi, którzy kiedyś zostaną kolejarzami. Dlatego jesteśmy szczęśliwi, że dzięki naszej darowiźnie wielu z nich uzyska lepszy dostęp do nauki – mówi Beata Górniak, członek zarządu PKP Energetyka.

– Pracownia, która  będzie się mieścić w budynku naszej szkoły, stanowi nieocenioną pomoc dydaktyczną dla uczniów oraz podstawę ich solidnego przygotowania do egzaminów zawodowych. Tym samym po zdaniu egzaminów i otrzymaniu dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, staną się oni dobrymi przyszłymi pracownikami firm kolejowych – mówi Ludmiła Łogiewa-Fierla, dyrektor szkoły.zdjcie szkoly

Niepubliczne Technikum Kolejowe w Tychach im. kpt. Jana Rybczyńskiego i załogi pociągu „Groźny” kształci uczniów w zawodach: technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa kolejowego, technik transportu kolejowego oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Fundacja Grupy PKP