Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Łukasza Szczepana Derylaka, miłośnika kolei, Przewodniczącego Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Kolejarskich Klubów Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

kondolencje Derylak