Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. dr. Mirosława Nowaka, Dyrektora Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, historyka sztuki, konsultora Rady Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

1200x1200 kondolencje Mirosaw Nowak