Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, wzięła udział w 25. posiedzeniu plenarnym European Level Crossing Forum. Spotkanie w formule online odbyło się 18 marca 2021 roku.

Fundacja Grupy PKP regularnie bierze udział w pracach grup roboczych działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w ramach projektu ILCAD (International Level Crossing Awareness Day) realizowanego przez UIC – Międzynarodowy Związek Kolei. Spotkania te są ważną platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa na terenach kolejowych.

Działania na rzecz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym należą do głównych celów Fundacji Grupy PKP. Inicjujemy i realizujemy w tym obszarze wiele projektów – między innymi edukacyjnych. Jednocześnie aktywnie wspieramy rozwój innowacji oraz wdrażanie na kolei nowych rozwiązań technicznych. Oba te obszary nierozerwalnie się ze sobą wiążą, co mocno podkreślamy podczas spotkań w ramach ILCAD – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

GLCN GROUP

W marcowym posiedzeniu wzięło udział 44 reprezentantów z 17 krajów. Oprócz przedstawicieli państw europejskich obecni byli także rozmówcy spoza Europy – z USA, Argentyny oraz Japonii. W związku z poszerzeniem składu o przedstawicieli kolejnych krajów, przyjęto zmianę nazwy z European Level Crossing Forum (ELCF) na Global Level Crossing Network (GLCN).

glcn

Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. na temat metod analizy ryzyka związanego z przejazdami kolejowo-drogowymi w celu ustalenia priorytetów poprawy bezpieczeństwa ich użytkowników. Zaprezentowano też opracowany i stosowany w Stanach Zjednoczonych nowoczesny model przewidywania wypadków na przejazdach.

Duże zainteresowanie wzbudził również przedstawiony przez reprezentantkę Francji, Virginie Taillandier, projekt zakładający interaktywność pociągów z otoczeniem. Takie rozwiązanie, oparte na najnowszych narzędziach komunikacyjnych, zakładałoby poprawę bezpieczeństwa systemów kolejowych bez uszczerbku dla regularności połączeń.tresp

Na zakończenie posiedzenia Isabelle Fonverne, starszy doradca ds. bezpieczeństwa w UIC poinformowała o utworzeniu nowej grupy roboczej TreSP (Trespass and Suicide Prevention Network) stawiającej sobie za cel zapobieganie wtargnięciom oraz samobójstwom. Fundacja Grupy PKP włączy się w działania powstającej grupy.

Fundacja Grupy PKP