Projektant, malarz, ale przede wszystkim główny inżynier budowy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. 21 maja przypadała 153. rocznica śmierci Stanisława Wysockiego. Przedstawiciele Fundacji Grupy PKP, wraz z kolejarzami i miłośnikami kolei, oddali mu hołd, składając wiązankę i zapalając znicze na jego grobie.

DSC 6174

Obchody upamiętniające postać wybitnego inżyniera odbyły się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Udział wzięła w nich m.in. Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, Katarzyna Szadkowska, dyrektor Biura Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz reprezentacja Technikum Nr 7 w Zespole Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego, którego uczniowie wystawili także poczet sztandarowy.

DSC 6345

Uczestnicy odwiedzili również groby innych kolejarzy zasłużonych dla powstania Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej:

  • Leona Miaskowskiego – prowadzącego jeden z dwu pociągów „otwarciowych” Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, rozpoczynającej tego dnia swoją już ponad 170-letnią historię;
  • Tomasza Łubieńskiego – dyrektora budowy DŻWW w latach 1840-1841;
  • Teodora Urbańskiego – autora koncepcji przebiegu trasy DŻWW;
  • Władysława Reymonta – pomocnika dozorcy plantowego (toromistrz) DŻWW;
  • Henryka Marconiego – projektanta dworca DŻWW w Warszawie.

Więcej na temat budowy pierwszej linii kolejowej na ziemiach ówczesnego Królestwa Polskiego, której początkowy odcinek wybudowano w 1845 roku, oraz o ludziach, dzięki którym powstała, opowiedział osobom biorącym udział w wydarzeniu Marek Moczulski, wolontariusz Fundacji Grupy PKP, a także członek i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei.

DSC 6249

DSC 6422

DSC 6320

DSC 6378

DSC 6542

Fundacja Grupy PKP