Stworzenie stałej platformy do opracowania rozwiązań zapobiegających wtargnięciom oraz samobójstwom na torach, wymiana najlepszych międzynarodowych praktyk w tym zakresie, a także współpraca przy stworzeniu globalnej kampanii dotyczącej wskazanego tematu. To główne cele, jakie postawili sobie członkowie UIC Trespass and Suicide Prevention Network (TreSP-Network) – nowej grupy roboczej utworzonej przy Międzynarodowym Związku Kolei, w której działania zaangażowana jest również Fundacja Grupy PKP.

tresp online

35 uczestników z 16 krajów wzięło udział w pierwszym spotkaniu grupy roboczej Trespass and Suicide Prevention Network (TreSP-Network – Zapobieganie Przechodzeniu przez Tory w Miejscach Niedozwolonych i Samobójstwom) przy UIC (International union of railways – Międzynarodowym Związku Kolei). Celem grupy jest, jak sama nazwa wskazuje, zapobieganie wtargnięciom oraz samobójstwom na torach. Chociaż istnieją krajowe inicjatywy mające na celu rozwiązanie tych problemów, żadna z nich nie ma wymiaru globalnego, dlatego pojawiła się potrzeba stworzenia grupy, która mogłaby zmienić tę sytuację. Propozycja powstania TreSP-Network została jednogłośnie zatwierdzona przez Platformę Bezpieczeństwa UIC.

Każde przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach kolejowo-drogowych, jak i w okolicach torów, jest niezwykle cenne i potrzebne. To dodatkowa możliwość współpracy oraz wymiany doświadczeń na szczeblu międzynarodowym. Dlatego idea TreSP-Network ma pełne poparcie ze strony Fundacji Grupy PKP, której jednym z głównych obszarów działalności jest dążenie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym – powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, która wzięła udział w posiedzeniu TreSP-Network.

Przewodniczącym grupy roboczej na pierwszą, dwuletnią kadencję został Aleksandr Iwanenko, jego zastępcą dr Ann Mills. Isabelle Fonverne, starszy doradca ds. bezpieczeństwa w UIC, zwróciła uwagę, że ponad połowa ofiar śmiertelnych wypadków kolejowych w Unii Europejskiej to osoby, które w sposób nieuprawniony wkroczyły na tory (61 proc.). Prawie jedna trzecia wypadków ma miejsce na przejazdach kolejowo-drogowych (33 proc.).

Vasilij Semenovih, zastępca kierownika Departamentu Ekologii, Ochrony Pracy i Bezpieczeństwa Przemysłowego Kolei Rosyjskich, podczas konferencji, która odbyła się 28 czerwca, omówił wypadki kolejowe z 2020 roku, w wyniku których ofiarami stali się obywatele. Analizy dokonano z uwzględnieniem lokalizacji, pory dnia, rodzaju pociągów, kategorii osób, wieku (szczególnie młodzieży) i płci. Wskazał też na poczynione inwestycje w celu wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz działań edukacyjnych, których celem jest zapobieganie wypadkom na torach.

O założeniach kampanii społecznej stworzonej przez „Operation Lifesaver”, dotyczącej zapobiegania samobójstwom na torach w Kanadzie, którą wspiera m.in. Stowarzyszenie Kolejowe Kanady, mówiła Sarah Mayes, dyrektor krajowy projektu. Wspomniała też o wypadkach na przejazdach kolejowo-drogowych i wtargnięciach na tory.

Kampanię społeczną na podstawie badania behawioralnego przeprowadzono natomiast w Belgii. O tym, czego dotyczy to przedsięwzięcie mówiła Annelies de Keyser z firmy Infrabel, budującej i modernizującej belgijską sieć kolejową. Interesującym elementem jest to, że w projekcie za statystykami kryją się historie czterech osób, które ucierpiały w wypadkach na torach.

Jak wygląda sytuacja dotycząca wtargnięć i samobójstw na torach w Holandii i Wielkiej Brytanii? Z tymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej Międzynarodowego Związku Kolei.

Kolejne spotkanie w ramach grupy TreSP-Network odbędzie się w połowie października. Sesję na temat wtargnięć i samobójstw na torach zaplanowano również na 8 czerwca przyszłego roku, przed konferencją inaugurującą ILCAD 2022 (International Level Crossing Awareness Day - Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach). Wydarzenia związane z 14. edycją ILCAD odbędą się w dn. 8-10 czerwca 2022 r. w Denver i Pueblo Colorado w USA.

Fundacja Grupy PKP