Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Barbary Walczak, prezes zarządu Fundacji Pomoc Transportowcom. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

Kondolencje Barabara Walczak