Uczczenie tych, którzy w bohaterski sposób walczyli o niepodległą i wolną Polskę, którzy swoją postawą pokazali nam tak naprawdę znaczenie kryjące się w takich słowach jak męstwo, patriotyzm, wola walki i godność. Właśnie to przesłanie stanowiło fundament zaangażowania się Fundacji Grupy PKP w obchody 77. rocznicy upamiętnienia zrywu niepodległościowego z 1944 roku, a jednym z elementów było udzielenie pomocy Muzeum Powstania Warszawskiego w realizacji akcji "Wolność łączy".

Fundacja Grupy PKP od lat wspiera inicjatywy stawiające sobie za zadanie upamiętnienie polskiego dziedzictwa historycznego. Realizując również cele statutowe, m.in. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także działalności w zakresie edukacji i wychowania, przekazała darowiznę dla Muzeum Powstania Warszawskiego na przygotowanie akcji "Wolność łączy".

Fot Muzeum Powstania Warszawskiego 2

Fot. Muzeum Powstania Warszawskiego

Instytucja ta od lat, poprzez liczne projekty oraz inicjatywy, w wyjątkowy sposób upamiętnia heroizm Powstańców Warszawskich, jak również otacza ich opieką i wsparciem. To dla nas zaszczyt, że po raz kolejny mogliśmy włączyć się w jedno z licznych wydarzeń, którego celem jest to, by przetrwała pamięć o tych niezwykłych ludziach, którzy 77 lat temu stawiając na szali swoją młodość, zdrowie i życie, zdecydowali się na wyrażenie sprzeciwu wobec poniżania, upokarzania, a także życia w ciągłym strachu – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.  

Akcja "Wolność łączy" odbyła się 1 sierpnia. Jej celem było zwrócenie uwagi na miejsca pamięci Powstania Warszawskiego, znajdujące się na terenie całego miasta. Jednocześnie przekazała wiedzę o znaku Polski Walczącej, od 1942 roku stanowiącym wyraz oporu oraz walki z Niemcami, ale też symbol nadziei na zwycięstwo i wolność.

Fot Muzeum Powstania Warszawskiego 4

Fot. Muzeum Powstania Warszawskiego

W Godzinę "W", w 350 miejscach pamięci na terenie Warszawy, 700 wolontariuszy Muzeum Powstania Warszawskiego rozdawało mieszkańcom okolicznościowe wpinki z symbolem Polski Walczącej, wpięte w kartonik opatrzony krótką historią znaku. Osoby, które odwiedziły dane miejsce, dowiedziały się też o wydarzeniach z sierpnia i września 1944 roku, jakie rozegrały się w konkretnej dzielnicy.

Dla naszych Bohaterów nie są ważne zaszczyty, chwała i poklask, ale to, by nie zapomnieć o ich poświęceniu, by kolejne pokolenia pamiętały, komu zawdzięczają wolną Warszawę i wolną Polskę. Temu właśnie służy działalność Muzeum, którego wspieranie jest wyrazem solidarności z Powstańcami – zaznacza Katarzyna Kucharek.

Fot Muzeum Powstania Warszawskiego 3

Fot. Muzeum Powstania Warszawskiego

Akcja była skierowana do bardzo szerokiego grona odbiorców – uczestników 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, mieszkańców stolicy, a także turystów. Realizowany przez Muzeum od 2017 roku projekt, jest częścią kampanii mającej na celu zwrócenie uwagi na korzenie i powagę symbolu Polski Walczącej, a także przywrócenie jego właściwego znaczenia.

Fundacja Grupy PKP